Skoči na vsebino

NOVICA

Slovenski regionalni dnevi 2017

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenski regionalno razvojni sklad, združenje regionalnih razvojnih agencij in Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU tudi letos organiziramo Slovenske regionalne dneve 2017, ki potekajo pod naslovom Spremljanje in vrednotenje regionalne politike in regionalnega razvoja.

Simpozij Slovenski regionalni dnevi so tradicionalni dogodek, namenjen predstavitvi načrtovanja in izvajanja regionalne politike. Predstavijo in ocenijo se dosedanje aktivnosti in skuša z dialogom priti do novih sistemskih in metodoloških  rešitev. 


Z letošnjo temo, ki je posvečena spremljanju in vrednotenju regionalne politike, želimo soočiti poglede akademske sfere  ter resornih ministrstev oziroma vladnih služb, javnih skladov, agencij,  regionalnih razvojnih agencij, občin in drugih akterjev v regionalnem razvoju. Slovenski regionalni dnevi so se namreč razvili v dogodek, namenjen vsem, ki se ukvarjamo z regionalnim razvojem.


Današnji dopoldan je namenjen vrednotenju evropske kohezijske politike v Sloveniji. Izhodišče za razpravo predstavljajo poročila o dosežkih in izvedena vrednotenja preteklega programskega obdobja 2007–2013. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila izpis po regijah. Od vseh izplačil je bilo možno identificirati dve tretjini vseh izplačil evropske kohezijske politike, to je približno 3,1 milijarde evrov. Od tega je največ prejela Pomurska regija in sicer 518 milijonov evrov. Sledita Podravje, ki je prejelo 472 milijonov evrov in Osrednjeslovenska regija s 471 milijoni evrov. Ampak ključno danes je tudi vprašanje ali smo ta sredstva koristno uporabili in ali smo se iz preteklih izkušenj dovolj naučili?


Današnji popoldanski program bo namenjen domači regionalni politiki, doseganju njenih ciljev in potrebnim spremembam za večji učinek. Iz integralnega proračuna država v zadnjih letih nameni povprečno letno nekaj več kot 7 milijonov evrov za programe spodbujanja konkurenčnosti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo (po zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja) in po posebnem »pomurskem razvojnem zakonu«. Danes se bomo tako vprašali, kako spremljamo in vrednotimo porabo teh sredstev in kakšni so zaključki vrednotenj.


Jutrišnji dan bomo namenili predstavitvi prispevkov iz znanstvene monografije »Regionalni razvoj v praksi«, ki je izšel ob letošnjih regionalnih dnevih. V njem so predstavljeni referati na temo spremljanja in vrednotenja. Prizadevamo si skrbeti za sistematičen prenos znanstvenih spoznanj v delovanje javne uprave, kajti trdne analitske podlage, lahko bistveno pomagajo pri strateškem razmisleku.


Vsi organizatorji vam želimo uspešno delo!