Skoči na vsebino

NOVICA

100. OECD Odbor za turizem v Parizu

Državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar se je z delegacijo Republike Slovenije dne, 2. in 3. oktobra 2017, v Parizu udeležila jubilejnega 100. zasedanja OECD Odbora za turizem (OECD High Level Meeting on Tourism Policies for Sustainable and Inclusive Growth), ki je bil zaradi visoke obletnice delovanja organiziran na visokem ministrskem nivoju. OECD Odbor za turizem je namreč najstarejši OECD odbor, saj je bil ustanovljen že z Marshallovim planom leta 1948.  Zasedanje je spremljala tudi veleposlanica in stalna predstavnica Republike Slovenije pri OECD Irena Sodin.

 

Ključni namen zasedanja Odbora za turizem na visoki ravni, v  je bil združiti ministre, ključne načrtovalce vladanih politik, predstavnike industrije in predstavnike najvidnejših mednarodnih organizacij ob razpravi,  o načinih in možnostih za več in boljšo trajnostno in vključujočo rast OECD turizma ter dolgoročnih strateških ciljih za razvoj turizma v tem okviru.

 

Uvodni in pozdravni nagovor je prvi dan zasedanja podal Generalni sekretar OECD Angel Gurria, ki je udeležence pozval k odprti razpravi o možnih načinih in potrebi po spodbujanju celostnega vladnega pristopa pri načrtovanju turističnih razvojnih politik, ki ga zahteva turizem zaradi svojega  izjemno multi-sektorskega značaja.

»V okviru razprave smo številni vladni predstavniki držav članic predstavili pristope svojih vlad v  procesu multi-sektorskega odziva na razvojne potrebe turizma. Izjemno zanimiv  je pristop portugalske vlade, kjer je vsak minister deluje tudi kot minister za turizem, saj je to edini učinkovit način tako za kratkoročno kot dolgoročno upravljanje razvoja turizma«, je povedala državna sekretarka Eva Štravs Podlogar.     

 

Drugi dan zasedanja so sledile dve panelni razpravi z aktualnima temama; analiza mega-trendov v turizmu za boljše oblikovanje turizma v prihodnosti in zagotavljanje naložb za trajnostno in vključujočo gospodarsko rast.

 

V okviru teme »analiza mega-trendov v turizmu za boljše oblikovanje turizma v prihodnosti« je kot vodilna razpravljavka  nastopila državna sekretarka Eva  Štravs Podlogar. Med ostalimi mega-trendi na turističnem trgu je državna sekretarka posebej izpostavila  pomen  trajnosti in slovenski vladni pristop v tem okviru skozi uveljavitev »zelene sheme slovenskega turizma«. Predstavitev slovenske dobre prakse na področju  politike spodbujanja razvoja trajnostnega in vključujočega turizma je tako med razpravljavci kot ostalimi udeleženci zasedanja naletela na izjemno zanimanje še posebej v luči globalnega fenomena »over-tourisma« in »turizma-fobije« s katerim se soočajo nekatere turistične destinacije po svetu.  

 

V okviru diskusij na temo »zagotavljanje naložb za trajnostno in vključujočo gospodarsko rast«, ki je bila zadnja tema srečanja visokih predstavnikov OECD Odbora za turizem, so bile predstavljene številne dobre prakse in pristopi držav članic k spodbujanju potrebnih tako javnih kot zasebnih naložb v turistično infrastrukturo. Osvetljene so bile tudi ovire in nevarnosti, ki se lahko  pojavijo v procesu politike spodbujanja naložb v turizem. 

Državna sekretarka Eva Štravs Podlogar je še povedala: «Prihodnost turizma, ki jo napovedujejo mega-trendi na trgu povpraševanja je že tukaj! Upravljanje in načrtovanje turističnih politik zahteva celosten vladni pristop in tesno koordinacijo in partnerstva tako z zasebnim kot nevladnim sektorjem, še posebej na področju spodbujanja investicij v turizem, da bi se tudi dolgoročno ohranila trajnostna in vključujoča rast sektorja ter ustrezna konkurenčnost turistične industrije na  turističnem trgu«.

 

»V podporo obeležitvi 100. zasedanja OECD Odbora za turizem in v podporo  spodbujanju celovitega političnega pristopa Vlad  k nadaljnjemu razvoju integriranih in skladnih odzivov vseh  deležnikov turizma  na nove razvojne trende  globalnega turizma, smo visoki  predstavniki držav članic, pridruženih članic in mednarodnih organizacij sprejeli  politično  Izjavo  » Policy Statement - Tourism Policies for Sustainable and Inclusive Growth«. K politični Izjavi, ki nima mednarodno-pravnih zavez za državo pristopnico ampak gre le za priporočila Vladam in Odboru za turizem kako celotno in dolgoročno upravljati razvoj trajnostnega in vključujočega turizma,  je pristopila tudi Republika Slovenija«, je še dodala državna sekretarka Eva Štravs Podlogar.

 

»OECD ostaja fokusirana na turizem, ki so ga že leta 1948 prepoznali kot gospodarsko dejavnost, ki lahko najučinkoviteje in najhitreje spodbudi obnovo in razvoj zaradi vojne razrušene Evrope ter okrepi mir in sožitje med narodi. OECD in vsi njeni odbori in službe  bodo v okviru skupaj zastavljenih razvojnih ciljev in standardov OECD, še v nadalje nudili vso podporo vladam in pri načrtovanju tako srednjeročnih kot dolgoročnih turističnih politik. OECD in Odbor za turizem bosta poleg med-sektorske koordinacije spodbujala tudi intenzivnejše sodelovanje s turistično industrijo in nevladnim sektorjem za nadaljnjo gospodarsko rast  in  bolj trajnosten ter vključujoč turizem«, je ob koncu poudarila državna sekretarka Eva Štravs Podlogar.