Skoči na vsebino

NOVICA

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022

objavljen je Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022. Podjetja imajo na voljo 13.875.600,00 EUR, oddaja vlog je možna vključno do 13. 11. 2017.

 

Pregled aktivnosti javnega razpisa:
- Informiranje
- Svetovanje
- Animirane in povezovanje regionalnega okolja
- Usposabljanja in delavnice za potencialne podjetnike in podjetja
- izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti
- Sooblikovane podpornega okolja za poslovne subjekte
- vzpostavitev showroom-a regije – stalna razstava produktov regijskega gospodarstva.

 

Upravičeni stroški:
- Stroški plač in povračil v zvezi z delom za osebje
- Posredni stroški v obliki pavšalne stopnje do 15% upravičenih neposrednih stroškov
- Stroški storitev zunanjih izvajalcev.

 

Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je cca 2.700.000,00 EUR.


DODATNE INFORMACIJE:

1. Predmet JR je financiranje storitev 12 SPOTov regije s čimer želimo spodbuditi povezovanje subjektov v regiji in sinergijo znanja.
2.  Upoštevane bodo specifike regije  velikost, geografska lega, različne potrebe po storitvah 
3. Aktivnosti se bodo izvajane na sedežu SPOTa (na enem mestu v regiji). Del aktivnosti bodo svetovalci izvajali v obliki mobilnih svetovanj tudi pri upravičencih na terenu. Delavnice, usposabljanja in tudi mobilna svetovanja se morajo izvajati  tako, da je zagotovljena pokritost regije. Približevanje uporabnikom.
4. Financirali bomo polno zaposlitve svetovalcev, za katere bodo predpisana tudi izobraževanja in usposabljanja Povezava na nivo VEM4, zagotavljanje kvalitete storitev.
5. Financiranje storitev SPOTa bo za obdobje 5 let (1.1.2018-31.12.2022), s čimer zagotavljamo stalnost storitev.
6. SPOT regije bodo izvajale bistveno večji obseg storitev kot odsedaj financirane VEM točke;
7. Upošteva se tudi specifika regij, saj lahko SPOTi izbirajo obseg posameznih aktivnosti, ki jih bodo izvedli.
8. Izdelan je elektronski obrazec za prijavno na razpis, v pripravi je tudi aplikacija za elektronsko spremljanje in poročanje (poenostavitev prijave na JR in poročanja JR).