Skoči na vsebino

NOVICA

Vlaganje v kadre – pot do uspeha v gostinstvu in turizmu ter predstavitev Zelene sheme slovenskega turizma, MOS, 14. 9. 2017

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne, 14. 9. 2017, v sklopu letošnjega MOS-a pripravilo panel Vlaganje v kadre – pot do uspeha v gostinstvu in turizmu ter predstavilo Zeleno shemo slovenskega turizma.

 

Na posvetu so priznani strokovnjaki iz različnih institucij ter predstavniki turističnega gospodarstva in šolstva skušali oceniti stanje na trgu dela, ustreznost vlaganj v kadre v gostinstvu in turizmu ter si zastaviti nadaljnje ukrepe, ki jih bodo skupno izpeljali za dvig kakovosti in konkurenčnosti slovenskega turizma.

 

Minister Zdravko Počivalšek je v svojem uvodnem govoru povedal: »Turizem je pomemben generator novih delovnih mest tako v Sloveniji kot EU in v svetu. Je tudi panoga z velikim potencialom za prihodnjo rast zaposlovanja«.

 

Na posvetu so govorci predstavili uvedbo vajeništva na področju gostinstva in turizma, saj je bil 8. maja 2017 v Državnem zboru sprejet Zakon o vajeništvu. Poslušalci so bili seznanjeni s primeri kompetenčnih centrov in partnerstev podjetij v Sloveniji in sosednji Hrvaški ter z izvedbo praktičnega izobraževanja študentov višjih strokovnih šol gostinstva in turizma.

 

»V sedanji ureditvi ima gospodarstvo priložnost, da do 20 % izobraževalnega programa oblikuje v skladu s svojimi željami oziroma potrebami«, je poudaril minister.

 

Prav tako so na posvetu svoje izkušnje glede pridobivanja ustreznih kadrov ter upravljanja z njim predstavili predstavniki nekaterih znanih turističnih podjetij (Terme Krka, Lifeclass in Intercontinental).   

 

Generalna direktorica Direktorata za turizem Renata Martinčič je ob tem izjavila: »V nastajajoči Strategiji rasti slovenskega turizma 2017 – 2021 smo si kot eno ključnih politik v novem strateškem obdobju zastaviti politiko razvoja kadrov. Pri tem bomo tesno sodelovali z drugimi pristojnimi ministrstvi in službami ter se povezovali s turističnim gospodarstvom in izobraževalnimi institucijami. Glede na prijavljene udeležence in govornike pričakujem zanimiv posvet in konstruktivno razpravo«.

 

»Pomembno pa je tudi, da na glas povemo, da nikakor ne podpiramo politike podjetij, ki na kadre gleda zgolj kot na »vir«. Kadri, ljudje v turizmu, so osnova turizma in od gospodarstva pričakujemo, da jih bo tako tudi obravnavalo. Ja, vključno s plačilo in možnostmi izobraževanja. Od kadrov pa pričakujemo, da bodo turiste obravnavali nič manj kot naše najboljše goste«, je še dodal minister Počivalšek. 


Predstavitev Zelene sheme slovenskega turizma (ZSST) v okviru MOS 2017 je izvedla mag. Nataša Hočevar s Slovenske turistične organizacije.

 

Slednja je podrobno predstavila razvoj in delovanje zelene sheme ter možnosti vključitve v sam program. »Zelene sheme slovenskega turizma je orodje na nacionalni ravni oziroma certifikacijska shema, ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji« je povedala mag. Hočevar.

 

»Destinacijam in ponudnikom nudi konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja ter skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira« meni minister Počivalšek.

 

Program je s pilotno fazo in prvimi certificiranimi destinacijami in ponudniki zaživel v letu 2015, z letošnjim letom pa je v shemo vključenih že 22 destinacij, 14 nastanitvenih ponudnikov, 3 parki in 2 turistični agenciji.

 

»Trajnostni razvoj turizma je Sloveniji prinesel tudi naziv prve zelene destinacije na svetu po standardu Green Destinations in nagrado National Geographic World Legacy Award v kategoriji Destination Leadership« je  še dodal minister Zdravko Počivalšek.