Skoči na vsebino

NOVICA

Sporočilo za javnost o objavi javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 4.8.2017 objavilo javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva. Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov in pomagati pri trženju in promociji.

Upravičenci so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki (mala in srednje velika podjetja) s področja turizma (v nadaljevanju MSP). Cilj javnega razpisa je prispevati k večji konkurenčnosti turističnih MSPjev na globalnem trgu.

 

Skupna višina razpisanih sredstev je 8.087.984,89 EUR. To so namenska sredstva EU -  Evropskega sklada za regionalni razvoj.Sofinanciranje bo do 70% upravičenih stroškov, vendar največ do 200.000,00 EUR. Sredstva se dodeljujejo po pravilu "de minimis".

 

Rok za prejem ponudb v letu 2017 je 25.9.2017 do 12.00 ure. V letu 2018 sta predvidena dva roka za prejem ponudb, to sta 5.3.2018 in 10.9.2018 ter v letu 2019 11. marec. Razpis se lahko predčasno zapre v primeru, če se ugotovi, da preostanek sredstev ne omogoča realne izvedbe novega odpiranja, kar se objavi na spletnih straneh ministrstva.

 

Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočali izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki je od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletnih straneh Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo:  

 http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/.