Skoči na vsebino

NOVICA

Informacija o vložitvi pritožbe zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani

Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 14. 7. 2017 izdalo Sklep št. R-St 642/2017, s katerim je priznalo tuj glavni postopek izredne uprave nad družbo Agrokor d.d. ter njenimi povezanimi in odvisnimi družbami. Sklep je bil na strani AJPES objavljen 14.7.2017. Rok za pritožbo je 15 dni, izteče se 29.7.2017.

Zato Republika Slovenija kot subjekt, ki ima pravni interes vlaga pritožbo zoper sklep, da bi sodišče sklep ali odpravilo ali spremenilo 1. in 2. točko sklepa in da bi premoženje (delnice), ki ga ima Agrokor d.d. in z njim povezane in odvisne družbe v družbi Mercator d.d. izvzelo iz sklepa ali razveljavilo sklep ter vrnilo v ponovni postopek.

Sodišče lahko sklep o priznanju tujega sodnega postopka zaradi insolventnosti spremeni ali odpravi, če bi sklep negativno vplival na suverenost, varnost ali javni interes Republike Slovenije menimo, da so vsi navedeni razlogi podani. Sodišče je s sklepom o priznanju tujega postopka insolventnosti priznalo odločitve, ki temeljijo in so sprejete na podlagi hrvaškega zakona o postopku izredne uprave, kar pomeni, da sklep posega in negativno vpliva na suverenost Republike Slovenije (saj v RS velja in se uporablja slovenska zakonodaja). Razen tega sta si hrvaški Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku in Zakon o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Republiko Slovenijo v nasprotju, zato je tuj (Hrvaški) postopek v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije.

Sklep vpliva tudi na varnost in javni interes Republike Slovenije, saj je:

»Državni zbor Republike Slovenije ravno zaradi zaščite družb kot je Mercator, pred interesi večinskih lastnikov 25.04.2017 sprejel Zakon o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Republiko Slovenijo, zakon je začel veljati 6. 5. 2017.«

»Vlada RS je sprejela sklep v katerem ugotavlja, da je družba Mercator d.d. družba sistemskega pomena za Republiko Slovenijo, ker bistveno vpliva na gospodarsko, socialno in finančno stabilnost v Republiki Sloveniji, zato utegne postopek insolventnosti zoper večinskega družbenika družbe Mercator d.d., ogroziti tako Mercator d.d. kot tudi gospodarsko, socialno in finančno stabilnost Republike Slovenije.« je izrekel minister za gospodarski razvoj Zdravko Počivalšek.

 

Zato je, zaradi posega v suverenost RS in vpliva na varnost in javni interes RS, s pritožbo treba doseči, da sodišče sklep z dne 14. 7. 2017 odpravi, da iz njega ne bi mogle nastati nobene pravne posledice ali da ga spremeni tako, da za družbo Mercator d. d. ne bo veljal ali razveljavi sklep in vrne v ponovni postopek. Vse predloge pritožba vsebuje.