Skoči na vsebino

NOVICA

VABILO NA NOVINARSKO KONFERENCO: Akcijski načrti Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev - SRIP

Delovna skupina državnih sekretarjev za izvajanje Slovenske Strategije pametne specializacije - S4 je 7. julija 2017 potrdila akcijske načrte vseh devetih Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev - SRIP. Pri tem so se osredotočili na potrjevanje fokusnih področij in tehnologij ter v ta namen sprejeli Tabelo prioritet Slovenske strategije pametne specializacije in pripadajočih fokusnih področij in tehnologij (v prilogi), ki služijo kot podlaga za nadaljnje osredotočenje razvojnih vlaganj v Sloveniji.

Ob tej priložnosti vas vabimo na novinarsko konferenco, ki bo v petek, 14. julija 2017 ob 10.15 v  dvorani A na Gospodarski zbornici Slovenije

Sodelovali bodo:

- Franc Matjaž Zupančič, državni sekretar, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
- dr. Tomaž Boh, državni sekretar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
- mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Goran Novković, izvršni direktor, Gospodarska zbornica Slovenije

Novinarsko konferenco bo vodil dr. Peter Wostner, vodja sektorja za koordinacijo pametne specializacije na Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Za vprašanja bodo na voljo tudi koordinatorji posameznih SRIP in prof. dr. Dominique Foray, avtor koncepta pametne specializacije, ki bodo sodelovali na strokovni delavnici v okviru projekta S3-4AlpClusters o potencialih internacionalizacije SRIP v Alpski regiji, ob bok katere je postavljena novinarska konferenca. Delavnica ni odprta za širšo javnost.

Vljudno vabljeni!