Skoči na vsebino

NOVICA

ČETRTO ZASEDANJE SKUPNEGA ODBORA SLOVENIJA – KOROŠKA IN V NJEGOVEM OKVIRU OMIZJA ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM, KULTURO IN RAZVOJ PODEŽELJA

V petek, 7. julija 2017 je v Celovcu potekalo četrto zasedanje Skupnega odbora Slovenija – Koroška, ki sta ga vodila minister za zunanje zadeve Karl Erjavec in deželni glavar Koroške Peter Kaiser.

Na zasedanju je bilo pregledano dosedanje sodelovanje po posameznih področjih ter predlagana vsebina sodelovanja v naslednjem obdobju. Na ločenih tematskih omizjih odbora so bile obravnavane teme s področij prostorskega planiranja, prometa, energije, okolja, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, izobraževanja, zdravja, javne uprave, kulture, socialne politike in zaposlovanja, javne uprave, gospodarstva in turizma ter razvoja podeželja in kmetijstva ter športa.

Omizju o gospodarstvu, turizmu, kulturi in razvoju podeželja sta na slovenski strani sopredsedovali Renata Martinčič, v.d. generalna direktorica Direktorata za turizem (MGRT) in Tadeja Kvas Majer, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo (MKGP). Na koroški strani je bila sopredsedujoča dr. Gabriele Schaunig, namestnica deželnega glavarja in referentka za finance, občine, zaposlovanje, stanovanjsko gradnjo.

Udeleženci Omizja so ugotovili, da je sodelovanje med Slovenijo in Koroško na obravnavnih področjih zelo uspešno, obstaja pa še veliko možnosti za njegovo nadgradnjo. Veliko projektov je izvedenih v okviru programa Interreg.

S področja turizma je bil izpostavljen zelo uspešen trilateralni projekt Alpe Adria Trail, ki ga je revija National Geographic Traveler uvrstila med 10 najboljših novih pohodniških poti na svetu. Prav tako so bili izpostavljeni projekti: Alpe-Adria Golf, Dravska kolesarska pot, Dravska veslaška pot in projekt Terra madre. Na področju gospodarstva je bilo pohvaljeno zgledno sodelovanje tehnoloških parkov in zagonskih podjetij (start-up). Strani sta se pogovarjali o nadgradnji sodelovanja gospodarskih zbornic. Slovenska stran je izpostavila ovire za slovenska podjetja pri čezmejnem opravljanju storitev, ki jih je prinesla nova avstrijska zakonodaja in opozorila, da je ključno upoštevati evropsko zakonodajo glede opravljanja storitev na enotnem trgu.