Skoči na vsebino

NOVICA

Sodišče EU je razglasilo mnenje v zadevi Mnenje 2/15

Junija 2015 je Evropska komisija na podlagi člena 218(11) PDEU vložila na Sodišče EU predlog za mnenje o pravni naravi Sporazuma o prosti trgovini s Singapurjem, obsegu izključne pristojnosti EU na področju naložb, trajnostnega razvoja, pravic intelektualne lastnine in prometa in o pristojnosti EU, da sama, brez sodelovanja držav članic EU, sklene omenjeni sporazum.

Slovenija je v postopku aktivno sodelovala. Decembra 2016 je generalna pravobranilka predstavila sklepne predloge, Sodišče EU pa je oblikovalo mnenje glede zastavljenih vprašanj, ki je bilo danes razglašeno.

Mnenje sodišča je zavezujoče. Vplivalo bo na vse sporazume o prosti trgovini, ki jih EU sklepa s tretjimi državami. Sodišče meni, da so sporazumi o prosti trgovini novega tipa, mešani sporazumi. EU ni izključno pristojna za portfejske naložbe in za reševanje naložbenih sporov.

Besedilo Mnenja 2/15 je dostopno na spletni strani Sodišča EU.