Skoči na vsebino

NOVICA

Plurilateralni sporazum o trgovini s storitvami - TiSA – študija učinkov

Vezano na pogajanja za sklenitev TiSA sporazuma vam sporočamo, da je bil 4. maja 2017 na  spletni strani ECORYS objavljen osnutek končnega poročila študije učinkov TiSA sporazuma (Trade Sustainability Impact Assessment on a plurilateral Trade in Services Agreement), ki jo je po naročilu Evropske komisije pripravil Ecorys.

Osnutek analizira splošne ekonomske, socialne in okoljske vplive ter vplive na človekove pravice, ki bi jih lahko imela za posledico sklenitev TiSA sporazuma. Osnutek končnega poročila vključuje tudi poglobljeno analizo za posamezne sektorje, kot so npr. finančne storitve, informacijske storitve in e-trgovina.

Pripombe na osnutek poročila je na pripravljavce študije možno posredovati do 2. junija 2017 in sicer na e-naslov: tsiatisa@ecorys.com.  Zainteresirani deležniki so prav tako povabljeni, da na navedeni naslov posredujejo tudi druga svoja mnenja ali pomisleke. Na podlagi posredovanih prispevkov bodo nato pripravljavci pripravili končno verzijo poročila. Več informacij je na voljo na zgoraj navedeni spletni strani.