Skoči na vsebino

NOVICA

Zasedanje Sveta EU za zunanje zadeve v sestavi trgovinskih ministrov

V Bruslju je 11. maja 2017 potekalo redno zasedanje Sveta EU za zunanje zadeve v sestavi trgovinskih ministrov. Slovensko delegacijo je na zasedanju vodila državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar.

Ministri so na zasedanju obravnavali predlog o spremembi proti-dampinške uredbe EU, priprave na 11. ministrsko konferenco Svetovne trgovinske organizacije, ki bo potekala decembra v Argentini, ter aktivnosti za večjo seznanjenost podjetij in javnosti o priložnostih, ki jih prinašajo sklenjeni celoviti sporazumi o prosti trgovini. Komisarka za trgovino, Cecilia Malmstroem, je ministre seznanila s stanjem obravnave predloga za odobritev dodatnih trgovinskih ugodnosti za Ukrajino, stanjem aktualnih pogajanj o sporazumu o zaščiti investicij z Burmo/Mjanmarom, o stanjem pogajanj o sporazumih o prosti trgovini z Japonsko, Mehiko in Mercosurjem, o pripravah na začetek pogajanj o trgovinskem sporazumu z Avstralijo in Novo Zelandijo ter o posodobitvi sporazuma o pridružitvi s Čilom. Komisarka je ministrom predstavila tudi dokument z razmisleki o izkoriščanju globalizacije kot enem od prispevkov Evropske komisije k razpravi o bodočem razvoju EU.

Državna sekretarka je na zasedanju izrazila podporo za čimprejšnje sprejetje predloga o dodatnih trgovinskih ugodnostih za Ukrajino. Poudarila je pomen učinkovitega izvajanja sporazumov o prosti trgovini, saj je zaznati nizko ozaveščenost med podjetji o priložnostih, ki jih prinašajo sporazumi o prosti trgovini. Zato si bo Slovenija prizadevala za vzpostavitev ustreznih načinov za promocijo teh sporazumov, v sklopu aktivnosti za trgovinsko promocijo Slovenije. Poleg sodelovanja v izvedbeni fazi, je državna sekretarka poudarila tudi pomen učinkovitega sodelovanja med državami članicami in Evropsko komisijo v fazi pogajanj, v kateri države članice vplivajo na sam sporazum. Državna sekretarka je izpostavila še širši pomen sporazuma o zaščiti naložb med EU in Burmo, ki je v zaključni fazi pogajanj, vendar hkrati opozorila na stališče Slovenije do vključitve sistema investicijskega sodišča (ICS) v naložbeni sporazum in izrazila pomisleke glede sposobnosti zadevne države za izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz sporazuma, v praksi.