Skoči na vsebino

NOVICA

Regionalna konferenca o razvoju socialne ekonomije v Jugovzhodni Evropi

Na Brdu pri Kranju je potekala dvodnevna Regionalna konferenca o razvoju socialne ekonomije v Jugovzhodni Evropi. Dogodek sta otvorila predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.


Konference so se udeležili predstavniki držav, sektorja socialne ekonomije in izvajalskih in finančnih institucij iz regije JV Evrope: Slovenije, Hrvaške, Grčije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Srbije, Kosova, Makedonije, Albanije, Romunije, Bolgarije in tudi iz držav z bolj razvitim sektorjem socialne ekonomije: Italije, Francije, Španije, Luksemburga, Belgije, Velike Britanije in Poljske. Namen konference pa je spodbujanje razvoja podjetij socialne ekonomije v državah jugovzhodne Evrope.


Minister Počivalšek je v otvoritvenem nagovoru poudaril, da je danes v Evropi prisotnih več kot 2 milijona socialnih podjetij, ki so v letu 2010 ustvarila 14 milijonov delovnih mest in skupaj prispevala 7% bruto družbenega proizvoda. Poleg tega socialno podjetništvo temelji na idejah, ki jih moramo spodbujati, zato je po njegovih besedah pomembno, da vprašanjem, ki jih odpira družbeno odgovorno podjetništvo namenjamo vedno več pozornosti.


Z namenom nadaljevanja aktivnosti konferenc so predstavniki vlad Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Kosova, Albanije, Grčije in Luksemburga sprejeli tudi Ljubljansko deklaracijo:


»Ugotavljamo, da socialna ekonomija postaja vse bolj prepoznavna tako na ravni Evropske unije kot tudi na mednarodni ravni, vendar pa je njena prepoznavnost še vedno premajhna tako v nekaterih državah članicah Evropske unije kot tudi v državah Jugovzhodne Evrope. Zato Evropski uniji priporočamo večjo zavezo k podpori socialne ekonomije na evropski ravni in na ravni jugovzhodne Evrope. Ugotavljamo tudi, da ukrepi, ki jih je za spodbujanje razvoja podjetij socialne ekonomije v Evropi predstavila Evropska komisija, sledijo priporočilom poročila ekspertne skupine za socialno podjetništvo Evropske komisije »Socialna podjetja in socialna ekonomija gredo naprej«, sprejetega oktobra 2016.
Ugotavljamo, da je termin podjetja socialne ekonomije splošno sprejet za različne oblike organizacij na področju socialne ekonomije. Kljub temu pa še vedno obstajajo razlike pri definiciji sektorja socialne ekonomije. Zato verjamemo, da mora opredelitev socialne ekonomije temeljiti na medsebojnem prepoznavanju in priznavanju različnih vrst in oblik organizacij, ki delujejo kot organizacije socialne ekonomije v različnih državah EU in državah Jugovzhodne Evrope.
Ugotavljamo, da je socialna ekonomija pomembno gonilo gospodarske rasti, če je ustrezno podprta skozi ustrezne programe, projekte in oblike financiranja. Ob tem opozarjamo, da še vedno obstajajo razlike med državami članicami EU in državami Jugovzhodne Evrope. Te izvirajo iz različnih pogojev dostopa do sredstev, ki jih razpisujejo evropske institucije.
Države Jugovzhodne Evrope podpirajo oblikovanje mreže organizacij socialne ekonomije v celotni regiji Jugovzhodne Evrope.

Na srečanju v Ljubljani med 24. in 25. aprilom 2017 smo sprejeli naslednjo deklaracijo:
- Evropska unija in države Jugovzhodne Evrope naj vlagajo v povečanje vidnosti in poznavanja socialne ekonomije in podjetij socialne ekonomije na evropski in mednarodni ravni.
- Ob upoštevanju sklepov Luksemburške deklaracije naj države članice EU in države Jugovzhodne Evrope stremijo k enotnemu razumevanju obsega in pomena socialne ekonomije. Prav tako naj upoštevajo raznolikost glede vrst in oblik podjetij socialne ekonomije ter stopijo na pot medsebojnega prepoznavanja in priznavanja organizacij socialne ekonomije na ravni EU in držav Jugovzhodne Evrope.
- Evropska unija in države Jugovzhodne Evrope morajo sprejeti ustrezne ukrepe za vzpostavitev ekosistema za podjetja socialne ekonomije, ki se soočajo z reševanjem izzivov v zvezi z ravnanjem z migranti.
- Evropska unija bi morala okrepiti podporne instrumente za socialna podjetja in jih uravnotežiti tako za države članice EU kot tudi za države Jugovzhodne Evrope. Dostop do financiranja mora biti poenoten za podjetja socialne ekonomije z namenom doseganja konvergence na ravni držav članic EU in držav Jugovzhodne Evrope.
- Organizacije socialne ekonomije se spodbuja k oblikovanju močne regionalne mreže socialne ekonomije na ravni Jugovzhodne Evrope.
- Države Jugovzhodne Evrope se spodbuja k pridružitvi nadzornemu odboru, ki so ga oblikovale države članice EU in sodelujejo na sejah visokih političnih predstavnikov, pristojnih za socialno ekonomijo.«


JVE2: Konferenca o razvoju socialne ekonomije v Jugovzhodni Evropi