Skoči na vsebino

NOVICA

Konferenca o razvoju socialne ekonomije v jugovzhodni Evropi na Brdu pri Kranju

Vlada Republike Slovenije v sodelovanju z Evropsko komisijo, partnerskimi državami in organizacijami 24. in 25. aprila 2017 na Brdu pri Kranju organizira konferenco Razvoj socialne ekonomije v Jugovzhodni Evropi. Udeležili se je bodo predstavniki držav, sektorja socialne ekonomije in izvajalskih in finančnih institucij iz regije JV Evrope: Slovenije, Hrvaške, Grčije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Srbije, Kosova, Makedonije, Albanije, Romunije, Bolgarije in tudi iz držav z bolj razvitim sektorjem socialne ekonomije: Italije, Francije, Španije, Luksemburga, Belgije, Velike Britanije in Poljske. Namen konference je spodbujanje razvoja podjetij socialne ekonomije v državah jugovzhodne Evrope.

Konferenco bo v ponedeljek, 24. aprila, ob 10. uri, s pozdravnim govorom otvoril predsednik vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar, udeležilli pa se je bodo tudi Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, luksemburški minister za delo, socialno in solidarnostno ekonomijo Nicolas Schmit, srbski minister za delo Aleksandar Vulin, evropski poslanec Ivo Vajgl, vodja sektorja za socialno podjetništvo na Evropski komisiji Ulla Engelmann, generalna sekretarka združenja Socialne ekonomije Slovenije Mojca Žganec Metelko, predstavniki Evropske investicijske banke, Evropskega investicijskega sklada, socianih podjetij in njihovih združenj, pospeševalnikov in finančnega ter podpornega okolja za razvoj sektorja socialne ekonomije.

Državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade, pristojen za socialno podjetništvo, in predsednik programskega odbora konference Tadej Slapnik je izpostavil, da se bodo na konferenci zvrstile številne okrogle mize in delavnice s področij, ki so bistvenega pomena za vzpostavitev in delovanje celotnega ekosistema socialne ekonomije. Tadej Slapnik: »Izhajajoč iz aktualnega stanja socialne ekonomije v Evropski uniji in v jugovzhodni Evropi bomo obravnavali vprašanja povezana z zakonodajo s področja socialne ekonomije po posameznih evropskih državah, razvojem podpornega okolja za ustanavljanje, rast in razvoj socialnih podjetij. Odgovorili bomo na vprašanja, kako podjetjem socialne ekonomije omogočiti lažji dostop do financiranja, finančne institucije in investitorje pa usmeriti v investiranje z družbenim učinkom. Posebna pozornost konference bo na pobudo Republike Slovenije namenjena tudi aktivnostim in potencialom socialnih podjetij v zvezi z izzivi aktualne migrantske krize ter njihovi aktivni vlogi pri izvajanju dejavnosti za in z migranti.«

Več informacij in program.