Skoči na vsebino

NOVICA

V javni razpravi predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mediaciji v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami

Pravna podlaga predloga so določbe desetega odstavka 68. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16, v nadaljevanju: ZKUASP), ki predvidevajo izdajo uredbe, ki natančneje predpiše postopek mediacije, stopnjo in vrsto izobrazbe ter druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati mediator, ter nagrado za mediatorja.


Mediacijski postopek sodi med alternativne načine reševanja sporov, ki ga je poznal že Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13 in 56/15). Leta 2005 je bila sprejeta Uredba o mediaciji. v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami (Uradni list RS, št. 35/05, v nadaljevanju: uredba).


Gre za manjše popravke in prilagoditve obstoječe uredbe, zato se vsebina usklajuje z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mediaciji v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami, kamor so vneseni določeni popravki in dopolnitve glede na določbe ZKUASP.


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v skladu s postopki z javnim pozivom omogoča zainteresiranim osebam, da podajo mnenje. V skladu z navedenim vabimo zainteresirano javnost, da poda mnenje k predlogu sprememb na elektronski naslov ministrstva: gp.mgrt@gov.si do 5. 5. 2017.