Skoči na vsebino

NOVICA

Javna razprava o osnutku nacionalne strategije za oblikovanje

Ministrstvo za kulturo je v javno obravnavo predložilo  osnutek nacionalne strategije za oblikovanje. Ministrstvo želi z dokumentom odpreti možnosti in ustvariti pogoje za vzpostavitev sodobnega podpornega okolja za razvoj in integracijo oblikovanja pri treh ključnih ciljih: to so prenova storitev javne uprave, povečanje konkurenčnosti gospodarstva in izobraževanje za potrebe prehoda družbe v kreativni gospodarski model z namenom zagotavljanja nacionalne konkurenčnosti, trajnostnega razvoja in rasti življenjskega standarda.


Oblikovanje (angl. design) se priznava kot ključna disciplina in dejavnost preobrazbo idej v uporabnikom prijazne in privlačne izdelke ter storitve. Čeprav se še vedno pogosto povezuje izključno z estetiko, je uporabno veliko širše. Z bolj sistematično uporabo oblikovanja kot orodja za tržno naravnane in k uporabniku usmerjene inovacije v vseh gospodarskih panogah, ki bi dopolnjevale raziskave in razvoj, bi se izboljšala evropska konkurenčnost. Analize prispevka oblikovanja kažejo, da imajo podjetja, ki strateško vlagajo v oblikovanje, običajno večji dobiček in hitrejšo rast.

Več informacij.