Skoči na vsebino

NOVICA

125. redna seja Vlade RS

Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Matjaža Nemca v zvezi z urejanjem področja občasnega oddajanja nepremičnin turistom preko spletnih platform.
V odgovoru vlada pojasnjuje dejavnosti na področju soočenja z izzivi novih poslovnih modelov v okviru sodelovalnega gospodarstva. Mednje sodi tudi urejanje področja občasnega oddajanja nepremičnin turistom preko spletnih platform. Vlada se področja sodelovalnega gospodarstva loteva celovito, ker se zaveda vprašanj, ki jih je potrebno nasloviti: zahteve za dostop do trga, odgovornost, varstvo potrošnikov, delovno pravo, davki.
V ta namen je Vlada RS novembra 2016 ustanovila medresorsko delovno skupino, ki je že začela z delom. Njen cilj je vsebinska preučitev in sprejem najustreznejših ukrepov za potrebno in sorazmerno ureditev novo nastalih modelov poslovanja ter omogočiti legalno opravljanje zadevnih storitev vsem vključenim udeležencem. Naloga delovne skupine je torej, da identificira pomembna področja sodelovalnega gospodarstva, pregleda trenutno veljavne zahteve za dostop do trga sodelovalnega gospodarstva in identificira morebitne nepotrebne in nesorazmerne pogoje, ki ne ščitijo javnega interesa ter pripravi predloge za spremembo obstoječe ureditve.
V zvezi z ureditvijo poslovanja novih poslovnih modelov na podlagi spletnih platform bo Slovenija sledila trendom v EU:
- zagotavljala bo pogoje za delovanje "družb na spletnih platformah",
- zagotavljala bo pogoje, da se platforme pri nas lahko ustanovijo,
- predvsem pa bo regulirala delovanje družb sodelovalnega gospodarstva, da bodo delovale v skladu z zakonodajo.

Imenovanje vršilca dolžnosti direktorja Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep, s katerim je dosedanjega direktorja Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve Antona Zakrajška, z dnem 14. marca 2017, imenovala za vršilca dolžnosti direktorja Zavoda, in sicer do imenovanja novega direktorja, vendar za največ šest mesecev.

Celotno sporočilo za javnost je objavljeno na vladnem spletnem mestu.