Skoči na vsebino

PRAVNA DRŽAVA

Vloga pravne države pri povečevanju konkurenčnosti

 

Trenutno stanje
Pri izboljšanju poslovnega okolja, s tem pa tudi pri povečanju konkurenčnosti, ima pomembno vlogo učinkovit sistem pravnega varstva. Vlada se trudi sprejemati zakonodajne rešitve, ki bi privedle do povečanja učinkovitosti gospodarskih in civilnih sodišč ter krepile institut pravne države na način, da bi zagotovile višjo plačilno disciplino ter poenostavile postopke prisilne poravnave in vlogo sodišč v stečajnih postopkih.

Slovenska sodišča že uvajajo in izvajajo različne ukrepe in nova upravljavska orodja, ki prispevajo k optimizaciji sodnih postopkov, ki že dajejo ugodne rezultate (npr. skrajšanje povprečnega časa rešitve zadeve na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani iz 700 dni v letu 2010 na 441 dni).

 

Ukrepi
V 2016 je načrtovana  priprava novele Zakona o pravdnem postopku, ki bo predvidoma vključevala tudi rešitve za izboljšanje elektronskega poslovanja, s katerimi se bodo postopki na področju reševanja gospodarskih sporov še skrajšali.
Za načrtovano novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju prav tako ocenjujemo, da so bolj kot velike spremembe sistema na mestu manjše prilagoditve, ki lahko pomembno povečajo stroškovno in časovno učinkovitost postopkov.
V letu 2016 se prvič uvajajo tudi tako imenovani časovni standardi za delo sodišč.


Povezave

 

Dogodki

 

Razpisi