Skoči na vsebino

DELOVNO-PRAVNA ZAKONODAJA

Bolj fleksibilna delovno-pravna zakonodaja

 

Trenutno stanje
Rezultati analize kazalnikov po dveh letih od reforme trga dela kažejo, da se podjetja pogosteje kot pred spremembami odločajo za zaposlovanje za nedoločen čas. Povečano zaposlovanje na podlagi pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas je najbolj izrazito med mladimi. Reforma trga dela je poenostavila postopke zaposlovanja in odpuščanja delavcev, kljub večji fleksibilnosti, pa ni povzročila negativnih učinkov z vidika odpuščanja delavcev, temveč je zvišala verjetnost sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas v primerih, ko so se delodajalci pred reformo praviloma odločali za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

 

Ukrepi

Povezave
 

Dogodki
 

Razpisi