Skoči na vsebino

DAVKI IN STROŠKI

Prestrukturiranje davčnih bremen in razbremenitev stroškov dela

 

Trenutno stanje
Cilj davčnega prestrukturiranja je s spremembo porazdelitve davčnega bremena zmanjšati ključne nadpovprečne obremenitve, predvsem kadrov, ključnih za razvoj, in s tem okrepiti gospodarsko rast. S tem posredno prispevamo k vzdržni javnofinančni konsolidaciji, pri čemer je potrebno zasledovati tudi cilj ohranitve primerljive ravni socialne varnosti. Slovenija je davčno nekonkurenčna pri plačah tistih, ki največ prispevajo k dodani vrednosti podjetja, pa tudi k povprečni plači ter v pokojninsko in zdravstveno blagajno.

 

Ukrepi
Pripravljamo ukrepe za zmanjšanje obremenitve dela kot tistega dejavnika, ki negativno vpliva na konkurenčnost in obenem primerjalno predstavlja tudi pomembno omejitev za gospodarsko rast. Rešitve bodo pripravljene s prestrukturiranjem javnofinančnih bremen in, ob upoštevanju javnofinančnih možnosti, z usmeritvijo dela dodatnih prihodkov v razbremenitev stroškov dela.
Obenem pa je nujno potrebno, poleg prestrukturiranja davčnih bremen, izpostaviti tudi drugi dve področji. Namreč vzporedno tečejo tudi aktivnosti za zniževanje administrativnih ovir in povečanje učinkovitosti pobiranja javnih dajatev. Finančna uprava RS je avgusta objavila podatek, da so davčne blagajne v prvih šestih mesecih na podlagi neto vplačil DDV in povečanja prijav v zavarovanje za socialno varnost ter akontacije dohodnine od dohodkov iz zaposlitve blagajnikov prinesle 37,6 milijona evrov, kar je skladno z načrti.

 

Povezave
http://www.mf.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/archive/2016/7/browse/1/article/43/2955/

 

Dogodki

 

Razpisi