Skoči na vsebino

OBVESTILO OBČINAM

Deleži sredstev občin za sofinanciranje občin v letih 2018 in 2019

 

Deleži sredstev občin za sofinanciranje občin v letih 2017 in 2018

 

Priloge

 

Razlike nepovratnih in povratnih sredstev po 23. členu ZFO-1 za leto 2017 v skladu s spremembo 54. člena ZIPRS1718 (Ur. l. RS, 33/17 z dne 30. 6. 2017)