Skoči na vsebino

OBJAVLJENI RAZPISI

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
TI2 UKREP 1.2.: SPODBUJANJE RAZVOJA TURISTIČNIH DESTINACIJ - TURISTIČNA INFRASTRUKTURA II Ministrstvo za gospodarstvo 01.06.2005 05.09.2005
Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja Javni razpis ESRR– Ukrep 1.1.: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja - Razvoj in usposobitev tehnoloških parkov Ministrstvo za gospodarstvo 01.01.2006 13.02.2006
Spodbujanje tujih neposrednih investicij Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letu 2006 Ministrstvo za gospodarstvo 10.02.2006 12.09.2006
ESRR 2006 JAVNI RAZPIS ZA PRIDOBITEV SREDSTEV EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ – ESRR; Ukrep 1.2 : SPODBUJANJE RAZVOJA TURISTIČNIH DESTINACIJ - Turistična infrastruktura III Ministrstvo za gospodarstvo 17.02.2006 03.04.2006
Sofinanciranje raziskovalcev Javni razpis za sofinanciranje raziskovalcev v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarstvo 03.03.2006 05.09.2006
Evropski sklad za RR Javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj-ukrep 1.1.: spodbujanje razvoja inovacijskega okolja-Za neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte v letih 2006 in 2007 Ministrstvo za gospodarstvo 31.03.2006 15.05.2006
Finančne storitve Javni razpis za opravljanje finančnih storitev za Ministrstvo za gospodarstvo Ministrtsvo za gospodarstvo 31.03.2006 20.04.2006
Varnost Opravljanje varnostno-receptorskih storitev in tehničnega varovanja Ministrstvo za gospodarstvo 14.07.2006 11.08.2006
E-točke Javni razpis za postavitev javne e-točke z brezžičnim dostopom Ministrstvo za gospodarstvo 04.08.2006 14.09.2006
LN HE Brežice Izdelava državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno Brežice Ministrstvo za gospodarstvo 22.12.2006 15.02.2007
PSU-ONOM Javni razpis za izbor izvajalca Programa strokovnega usposabljanja za ocenjevanje nastanitvenih obratov in marin ter opravljanja preizkusa strokovne usposobljenosti Ministrstvo za gospodarstvo 19.01.2007 06.02.2007
TSA Javno povabilo za oddajo ponudb za izdelavo projekta Satelitski računi za turizem (SRT) – ocena ekonomskega obsega in pomena turizma v Sloveniji za leto 2003 in ekstrapolacija rezultatov za leto 2006 Ministrstvo za gospodarstvo 16.02.2007 07.03.2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22