Skoči na vsebino

OBJAVLJENI RAZPISI

EUREKA 2018 Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2018
Datum objave: 25.05.2018
Rok za prejem ponudb: 11.07.2018 do 23:59
Izdajatelj: MGRT
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo na eureka-eurostars.mgrt@gov.si, urska.zupin@gov.si ali na 01 400 33 36.

Razpisna dokumentacija:

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

Obrazec A - Obrazec za prijavo projekta

Obrazec B – Opis projekta

Obrazec D – Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev

Obrazec E – Pogodba javnega razpisa EUREKA 2018

Metodologija ocenjevanja projekta (PAM)

Ocenjevalni list

Priloga 1 – Poročilo o delu na projektu

Priloga 2 – Pregled stroškov

Priloga 3 – Mesečna časovnica – ena operacija​​​​​​​

Priloga 3 – Mesečna časovnica – več operacij

 

Vprašanja in odgovori (do 13.6.2018)

Razpisano sredstev: 6.458.246,91 EUR - nepovratni viri
Drugi podatki:

Več o programu EUREKA.  
 

Predmet razpisa:

Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno - razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru ene od dveh strateških iniciativ znotraj EUREKA tj. »dežnik« ali »grozd« (umbrella, cluster). Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako EUREKA, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev.  

 

Upravičenci:

Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost, v skladu z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah.

 

Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru posameznega projekta, so stroški za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta in sicer stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, stroški potovanj, stroški uporabe osnovnih sredstev, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, stroški svetovanja, investicije v neopredmetena osnovna sredstva in posredni stroški.

 

Višina sofinanciranja: 40% za velika podjetja in 50% za MSP.

 

Maksimalna vrednost sofinanciranja: največ 300.000,00 EUR sofinanciranja za projekt, ki traja skupno 36 mesecev oziroma največ 100.000,00 EUR za 12 mesecev izvajanja projekta, v kolikor se projekt izvaja v Kohezijski regija zahodna Slovenija. Za projekte, ki se bodo izvajali v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija, višina sofinanciranja ni omejena. 

Nazaj