Skoči na vsebino

OBJAVLJENI RAZPISI

JR RRI 2 Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«
Datum objave: 30.06.2017
Rok za prejem ponudb: 26.09.2017 do 14:25
Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Kontaktna oseba:
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljivi na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov rri2.mgrt@gov.si.

Vprašanja morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, se bodo v primeru prvih dveh odpiranj prenesla v zadnje odpiranje, nepravočasna vprašanja zadnjega odpiranja pa ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/

 

 

 

Razpisna dokumentacija:

Rok za sprejem ponudb:
- oddaja vlog za 1. odpiranje: 26. 09. 2017
- oddaja vlog za 2. odpiranje: 11. 05. 2018
- oddaja vlog za 3. odpiranje: 24. 09. 2019

 

1.    Okvirna vrednost razpisanih sredstev 1. odpiranja v letu 2017 je 30.000.000,00 EUR.
2.    Okvirna vrednost razpisanih sredstev 2. odpiranja v letu 2018 je 30.000.000,00 EUR.
3.    Okvirna vrednost razpisanih sredstev 3. odpiranja v letu 2019 je 14.200.000,00 EUR.

 

 

Vabilo na informativni dan

 

Javni razpis

 

Razpisna dokumentacija

 

Obrazec - uvodni

 

Obrazec 1 - Prijavni

 

Obrazec 2 - Predstavitev RRI projekta

 

Obrazec 3 - Finančni podatki o RRI programu

 

Obrazec 3 - Finančni podatki Excel

 

Obrazec 4 - Izjava o sprejemanju pogojev za kandidiranje

 

Obrazec 5 - Izjava o ustanovitvi podružnice (tuji prijavitelji)

 

Obrazec 6 - Konzorcijska pogodba

 

Obrazec 7 - Vzorec oddaja vloge

 

Obrazec 8a - vzorec pogodbe o sofinanciranju samostojni

 

Obrazec 8b - vzorec pogodbe o sofinanciranju konzorcij

 

 

Razpisano sredstev: Okvirna skupna višina sredstev je 74.200.000,00 EUR.
Drugi podatki:

Predstavitev Strategije pametne specializacije S4 se nahaja na sledečem spletnem naslovu: www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/ .

Predstavitev strateško razvojno inovacijskih partnerstev se nahaja na spletnem naslovu: www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/strateska_razvojno_inovacijska_partnerstva_srip/

Članstvo v Strateško razvojno inovacijskem partnerstvu (SRIP)  NI POGOJ za sodelovanje v okviru tega javnega razpisa.

Akcijski načrti Strateško razvojno inovacijskih partnerstev so na dan objave javnega razpisa še v postopku potrjevanja. Objavljeni bodo takoj, ko bodo potrjeni s strani »Delovne skupine državnih sekretarjev za izvajanje Slovenske strategije pametne specializacije«. 

Za javni razpis so relevantni tisti akcijski načrti, ki so potrjeni ali vsaj delno potrjeni  in torej veljavni vsaj dva meseca pred dnevom vsakega odpiranja.

 

Vprašanja in odgovori.

 

 

Nazaj