Skoči na vsebino

OBJAVLJENI RAZPISI

Certifikati kakovosti Javni razpis za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih standardih v letu 2017
Datum objave: 10.03.2017
Rok za prejem ponudb: 17.05.2017
Izdajatelj: SPIRIT Slovenija
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:
Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija

Razpisano sredstev: Vzhodna kohezijska regija 204.000,00 EUR; Zahodna kohezijska regija 96.000,00 EUR. SKUPAJ 300.000,00 EUR
Drugi podatki:

Pogoji za kandidiranje:

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali fizične osebe, ki se ukvarjajo  z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji.

Upravičeni stroški:

 

Stroški storitev zunanjih izvajalcev

Stopnja sofinanciranja

Znesek pomoči

Stroški certificiranja proizvodov in / ali certificiranja sistemov vodenja, ki jih izvaja za to akreditiran certifikacijski organ.

 

največ 60% upravičenih stroškov

največ 10.000,00 EUR na vlogo

 

Upravičeni stroški so podrobno opredeljeni v III. poglavju razpisne dokumentacije.

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek

Nazaj