Skoči na vsebino

OBJAVLJENI RAZPISI

EUREKA 2016 Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2016
Datum objave: 22.07.2016
Rok za prejem ponudb: 10.10.2016
Izdajatelj: SPIRIT Slovenija za MGRT
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov eureka(at)spiritslovenia.si

Razpisna dokumentacija:

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-07-22-Javni-razpis-za-dodeljevanje-spodbud-v-okviru-iniciative-EUREKA-2016

Razpisano sredstev: 4.500.000,00 EUR - nepovratni viri
Drugi podatki:

Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno - razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru ene od dveh strateških iniciativ znotraj EUREKA tj. »dežnik« ali »grozd« (umbrella, cluster). Več o oblikah projektov je objavljeno na spletnem naslovu: www.eurekanetwork.org


Podjetjem se dodeljuje subvencija za izvajanje mednarodnih raziskovalno – razvojnih projektov, katerih cilj je pridobivanje novih znanj ter razvoj novih, spremenjenih ali bistveno izboljšanih proizvodov, postopkov ali storitev. Projekti se lahko izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Tržni del aktivnosti ni predmet sofinanciranja. 


Upravičenci: Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost, v skladu z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah


Upravičeni stroški: Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru posameznega projekta, so stroški za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta in sicer stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, Stroški za službena potovanja, stroški uporabe osnovnih sredstev, oprema in druga opredmetena ostnovna sredstva, stroški storitev zunanjih izvajalcev, investicije v neopredmetena osnovna sredstva, posredni stroški. 


Višina sofinanciranja: 40% za velika podjetja in 50% za MSP


Maksimalna vrednost sofinanciranja: največ 300.000,00 EUR sofinanciranja za projekt, ki traja skupno 36 mesecev oziroma največ 100.000,00 EUR za 12 mesecev izvajanja projekta.

Nazaj