Skoči na vsebino

OBJAVLJENI RAZPISI

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Sejmi v tujini Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini Javna agencija Spirit 19.06.2015 31.07.2015
Raziskave Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2015 Javna agencija Spirit Slovenija 19.06.2015 03.08.2015 do 12:00
VEM 2015 Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk vem na lokalnem nivoju v letu 2015 Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT) 27.03.2015 14.04.2015
JR UI Javni razpis za podporo izvajanju nalog univerzitetnih inkubatorjev v letu 2015 Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT) 27.03.2015 17.04.2015
P2A 2015 Javni razpis P2A - Spodbude za zagon inovativnih podjetij Slovenski podjetniški sklad 13.03.2015 21.04.2015
P2B 2015 Javni razpis P2B - Spodbude za zagon inovativnih podjetij Slovenski podjetniški sklad 13.03.2015 20.03.2015
P2R 2015 Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letu 2015 Slovenski podjetniški sklad 13.03.2015 31.03.2015
P12015 Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Slovenski podjetniški sklad 13.03.2015 07.04.2015
P1 TIP 2015 Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere za tehnološko-inovativne projekte Slovenski podjetniški sklad 13.03.2015 15.04.2015
7. JR Pomurje 7. Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 27.02.2015 26.03.2015 do 12:00
4 JR POKOLPJE Četrti JR za sofinanciranje projektov za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški potok in Kostel v letih 2015 - Objava 4 JR Pokolpje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 13.02.2015 17.03.2015 do 12:00
JR soc. pod. v Pomurju Javni razpis za spodbujanje projektov socialnega podjetništva v pomurski regiji Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 13.02.2015 19.03.2015 do 12:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22