Skoči na vsebino

OBJAVLJENI RAZPISI

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
JR UI Javni razpis za podporo izvajanju nalog univerzitetnih inkubatorjev v letu 2015 Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT) 27.03.2015 17.04.2015
P2A 2015 Javni razpis P2A - Spodbude za zagon inovativnih podjetij Slovenski podjetniški sklad 13.03.2015 21.04.2015
P2B 2015 Javni razpis P2B - Spodbude za zagon inovativnih podjetij Slovenski podjetniški sklad 13.03.2015 20.03.2015
P2R 2015 Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letu 2015 Slovenski podjetniški sklad 13.03.2015 31.03.2015
P12015 Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Slovenski podjetniški sklad 13.03.2015 07.04.2015
P1 TIP 2015 Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere za tehnološko-inovativne projekte Slovenski podjetniški sklad 13.03.2015 15.04.2015
7. JR Pomurje 7. Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 27.02.2015 26.03.2015 do 12:00
4 JR POKOLPJE Četrti JR za sofinanciranje projektov za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški potok in Kostel v letih 2015 - Objava 4 JR Pokolpje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 13.02.2015 17.03.2015 do 12:00
JR soc. pod. v Pomurju Javni razpis za spodbujanje projektov socialnega podjetništva v pomurski regiji Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 13.02.2015 19.03.2015 do 12:00
P7-2015 Mikrokredtiti za mikro in mala podjetja Slovenski podjetniški sklad 30.01.2015 20.02.2015
P2B 2014 Javni razpis P2 - Subvencije za zagon inovativnih podjetij Slovenski podjetniški sklad 26.09.2014 04.11.2014
Eureka 2014 Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2014 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 22.08.2014 19.09.2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22