Skoči na vsebino

OBJAVLJENI RAZPISI

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
SPOT REGIJE 2018-2022 Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022 - za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslov SPIRIT SLOVENIJA 02.02.2018 19.02.2018 do 17:00
JR Pomurska regija v obdobju 2010-2019 Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 02.02.2018 12.03.2018
7 JR Pokolpje Sedmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letih 2018 in 2019 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 26.01.2018 29.05.2018 do 12:00
MEDNARODNI SEJMI 2018 javni razpis »SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH SEJEMSKIH NASTOPOV PODJETIJ NA MEDNARODNIH SEJMIH V TUJINI - 2018 SPIRIT Slovenija 24.11.2017 05.01.2018
Transnacionalnost Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 10.11.2017 04.12.2017
Procesne izboljšave 2017-2018 Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 in 2018 SPIRIT Slovenija 27.10.2017 14.03.2018
P2R Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018-2019 Slovenski podjetniški sklad 06.10.2017 07.11.2017
SPOT REGIJE 2018-2022 Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje 2018 do 2022 SPIRIT Slovenija 29.09.2017 13.11.2017
E-poslovanje 2017-2018 Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 SPIRIT Slovenija 01.09.2017 02.10.2017
Integralni turistični produkti 2018-21 Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 04.08.2017 25.09.2017 do 12:00
Dopolnjevanje SME Instrumenta - Faza 2 Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije 04.08.2017 29.09.2017
Učni izdelovalni laboratoriji Javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije 2017/2018 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 21.07.2017 15.09.2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22