Skoči na vsebino

OBJAVLJENI RAZPISI

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
4301-41/2010/2 Javni razpis za podelitev rudarskih pravic za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Laze – širitev v Občini Kočevje, Ježce – širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Stari grad 3 v Občini Krško.. Ministrstvo za gospodarstvo 13.08.2010 13.09.2010 do 12:00
JR RCSG Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj -Razvojni centri slovenskega gospodarstva Ministrstvo za gospodarstvo 30.07.2010 15.11.2010
542-9/2009 Javno zbiranje ponudb za najem neopremljenih poslovnih prostorov za potrebe delovanja evropske Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) v Ljubljani, za obdobje dveh let Ministrstvo za gospodarstvo 30.07.2010 30.08.2010 do 14:00
322-38/2010 Promocija turistične ponudbe tematskih turističnih proizvodov na nacionalni ravni v letu 2010 in 2011 Ministrstvo za gospodarstvo 23.07.2010 25.08.2010 do 12:00
RDO JAVNI RAZPIS ZA PRIDOBITEV SREDSTEV EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ – ESRR ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI REGIONALNIH DESTINACIJSKIH ORGANIZACIJ Ministrstvo za gospodarstvo 28.05.2010 15.06.2010 do 14:00
JR - Rudarska pravica Laze Javni razpis za podelitev rudarskih pravic za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Laze – širitev v Občini Kočevje, Suhor pri Vinici – širitev v Občini Črnomelj, Lenart pri Gornjem Gradu 2 ... Ministrstrstvo za gospodarstvo 28.05.2010 28.06.2010 do 12:00
KNLB 2 Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leti 2010 in 2011 – KNLB 2 Ministrstvo za gospodarstvo 21.05.2010 02.09.2010 do 15:30
DOLB 2 Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leta 2010, 2011 in 2012 – DOLB 2 Ministrstvo za gospodarstvo 21.05.2010 02.09.2010 do 15:30
Turistični proizvodi 2010 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKCIJ IZVEDBE IZBORA NAJBOLJŠEGA TURISTIČNEGA PONUDNIKA V RAZLIČNIH SEGMENTIH TURISTIČNIH PROIZVODOV V LETU 2010 Ministrstvo za gospodarstvo 07.05.2010 18.05.2010 do 14:00
Usposabljanje v podjetju 2010 Javni razpis za usposabljanje zaposlenih v podjetju JAPTI 30.04.2010 30.09.2010 do 15:30
Poslovni klubi Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2010 (Ur.l. RS, št. 29/2010) Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije 09.04.2010 03.05.2010 do 14:00
430-14/2010 Izdelava celovite presoje vplivov na okolje za potrebe Nacionalnega energetskega programa Ministrstvo za gospodarstvo 06.04.2010 15.04.2010 do 10:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22