Skoči na vsebino

OBJAVLJENI RAZPISI

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
430-29/2010 Izdelava predloga Strategije razvoja in trženja slovenskega turizma 2012-2016 Ministrstvo za gospodarstvo 23.12.2010 02.02.2011 do 10:00
4301-30/2010-9 Javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu za obdobje 2011 do 2013 – UREE1 Ministrstvo za gospodarstvo 17.12.2010 06.03.2013
4301-33/2010 Javni razpis za spodbujanje uvajanja in implementacije znaka za okolje EU za turistične namestitve – EU Marjetice Ministrstvo za gospodarstvo 10.12.2010
430-28/2010 Javni razpis za sofinanciranje opravljanja svetovalne dejavnosti na področju URE in OVE občanov za leto 2010 Ministrstvo za gospodarstvo 24.09.2010 11.10.2010 do 12:00
4301-27/2010 Javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije Ministrstvo za gospodarstvo 24.09.2010 08.10.2010 do 15:00
4301-44/2010-1 Javni razpis za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije v letu 2010 Ministrstvo za gospodarstvo 03.09.2010 10.09.2010 do 12:00
4301-24/2010 Javni razpis za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za preglede klimatskih sistemov za obdobje treh let Ministrstvo za gospodarstvo 13.08.2010 23.09.2010 do 15:00
4301-25/2010 Javni razpis za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic za obdobje treh let Ministrstvo za gospodarstvo 13.08.2010 23.09.2010 do 15:00
4301-41/2010/2 Javni razpis za podelitev rudarskih pravic za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Laze – širitev v Občini Kočevje, Ježce – širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Stari grad 3 v Občini Krško.. Ministrstvo za gospodarstvo 13.08.2010 13.09.2010 do 12:00
JR RCSG Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj -Razvojni centri slovenskega gospodarstva Ministrstvo za gospodarstvo 30.07.2010 15.11.2010
542-9/2009 Javno zbiranje ponudb za najem neopremljenih poslovnih prostorov za potrebe delovanja evropske Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) v Ljubljani, za obdobje dveh let Ministrstvo za gospodarstvo 30.07.2010 30.08.2010 do 14:00
322-38/2010 Promocija turistične ponudbe tematskih turističnih proizvodov na nacionalni ravni v letu 2010 in 2011 Ministrstvo za gospodarstvo 23.07.2010 25.08.2010 do 12:00
1 2