Skoči na vsebino

AKTUALNI RAZPISI

Aktualen seznam razpisov po področjih 

 

 

Podjetništvo in tehnologija

Regionala in

socialno podjetništvo

 

Lesarstvo

Turizem

 

Internacionalizacija

  

 

Na kratko o razpisih v 2018

 

MGRT v letu 2018 načrtuje 29 javnih razpisov, od tega 3 za povratna sredstva in 26 za nepovratna sredstva. Izmed razpisov za nepovratna sredstva jih načrtuje 20 iz EU kohezijskih sredstev in 6 iz integralnih sredstev. Med aktualnimi razpisi so še tudi tisti iz let 2016 in 2017, na katere je možna prijava še v letu 2018.

 

Z objavljenimi razpisi želi MGRT podpirati:

 

Ø  Raziskave, razvoj in inovacije v podjetjih; zagon, razvoj in rast inovativnih podjetjih s potencialom  hitre rasti;

Ø  Vzpostavitev celovitega, učinkovitega, stabilnega in povezanega podjetniškega in inovativnega podpornega okolja ter promocijo in usposabljanje za podjetništvo (začetno delovanje, poslovni modeli, design,…);

Ø  Mala in srednje velika podjetja (MSP) pri razvoju produktov, procesov ali storitev;

Ø  Razvoj internacionalizacije v podjetništvu ter tuje neposredne investicije;

Ø  Turistično privlačnost Slovenije, ki vodi v višjo konkurenčnost;

Ø  Izvajanje aktivne regionalne politike na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo; dogovor za razvoj regij in lokalni razvoj gospodarstva, človeškega potenciala in investicij;

Ø  Ustvarjanje lokalnih delovnih mest na področju socialnega podjetništva in zadružništva;

Ø  Ukrepe za revitalizacijo lesne industrije, podporo rasti podjetij na področju predelave lesa; uvajanje novih inovativnih izdelkov v proizvodnjo in njihovo sistematično promocijo doma in na tujem.

 

Iz naslova Evropskih strukturnih in investicijskih skladov ima MGRT v programskem obdobju 2014-2020 na voljo 839.000.000 evrov. S temi spodbudami želi med drugim doseči naslednje rezultate:

 

·         več kot 4000 podprtih projektov podjetij,

·         vsaj 4000 usposabljanj na področju podjetništva,

·         vsaj 1100 podprtih udeležb na sejmih,

·         vsaj 1000 usposobljenih oseb z novimi znanji,

·         vsaj 400 podprtih inovativnih start-upov,

·         vsaj 350 podprtih podjetij na mednarodnih forumih,

·         vsaj 270 podprtih socialnih podjetij,

·         vsaj 210 podprtih podjetij za večjo kakovost poslovanja,

·         80 podprtih podjetij na področju inovativnih turističnih proizvodov,

·         12 podprtih mrež socialnih podjetij,

·         10 poslovnih klubov,

·         9 podprtih razvojnih partnerstev.