Skoči na vsebino

AKTUALNI RAZPISI

Aktualen seznam razpisov po področjih 

 

Podjetništvo

Regionalni razvoj

Socialno podjetništvo

Lesarstvo

Internacionalizacija

Turizem

 

EU sredstva

 

Iz naslova Evropskih strukturnih in investicijskih skladov ima MGRT v programskem obdobju 2014-2020 na voljo 885.000.000 evrov.  

 

V letu 2016 bo razpisanih za 93.200.000 evrov iz nepovratnih sredstev EU skladov, od tega predvidevamo v letu 2016 za cca 10.600.000 evrov izplačil. Ostala razpisana sredstva se bodo izplačevala v skladu z razpisi v naslednjih letih. 

 

Iz naslova povratnih sredstev je iz programskega obdobja 2007-2013 v okviru različnih finančnih instrumentov razpisanih še za 117.000.000 evrov sredstev.

 

Pričakovani rezultati EU razpisov v tej finančni perspektivi: 

 

Na področju podjetništva več kot 4000 podprtih projektov podjetij, od tega več kot 800 podprtih hitrorastočih podjetij in 295 podprtih socialnih podjetij, poleg tega pa še:

12 podprtih mrež socialnih podjetij

  9 podprtih razvojnih partnerstev

12 podprtih destinacijskih organizacij

1000 usposobljenih oseb z novimi znanji

1100 podprtih udeležb na sejmih, od tega 54 sejemskih predstavitev na področju lesarstva

10 poslovnih klubov

Več kot 500 novih delovnih mest na področju internacionalizacije

15 izvoznih načrtov

400 podprtih inovativnih start-upov

350 podprtih podjetij na mednarodnih forumih

210 podprtih podjetij za večjo kakovost poslovanja

5000 podprtih investitorjev in domačih uvoznikov

350 podprtih tržnih raziskav podjetij

 

Na področju povratnih sredstev in drugih finančnih instrumentov preko 2500 podprtih podjetij

 

Evropska vesoljska agencija -ESA

 

 

Dne 13.12.2016 je bil objavljen razpis kot del Ovojnega programa za opazovanje Zemlje. Več preberite na naši spletni strani o sodelovanju z Evropsko vesoljsko agencijo. 

 

Integralna sredstva

 

 

Ministrstvo ima dodatno v proračunu za razpise rezerviranih še 181.215.000 evrov za leti 2016 in 2017. V letu 2016 je predvidenih za cca 115.165.000 evrov izplačil.