Skoči na vsebino

KATEGORIZACIJA NASTANITVENIH OBRATOV

 

 

Cilj

 

Cilj posodobitve sistema kategorizacije je zagotoviti potrošnikom turističnih storitev čim več informacij o vrsti, obsegu in kakovosti turistične ponudbe v kategoriziranem nastanitvenem obratu oziroma zadovoljiti njihova pričakovanja glede kakovosti storitev. To pa lahko zagotovi le partnersko oblikovan in tržno naravnan, enovit nacionalni sistem mednarodno primerljivih standardov kategorizacije nastanitvenih obratov.

 

Kategorizacija nastanitvenih obratov

 

Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 62/08, 80/08, 115/08 in 72/09), ki se je začel uporabljati s 1. januarjem 2009, je vpeljal v Sloveniji sodoben sistem kategorizacije nastanitvenih obratov. Uvedli smo ga z namenom zagotavljanja čim višje ravni kakovosti storitev. Sistem kategorizacije upošteva vse evropske zahteve na področju standardov opremljenosti ter storitev in je povsem primerljiv s sistemi kategorizacije v drugih razvitih turističnih državah oziroma državah, od koder prihaja v Slovenijo večina tujih gostov.

 

V skladu z željami turističnega gospodarstva je sistem kategorizacije sedaj bolj fleksibilen, saj vključuje tako obvezne kot izbirne elemente (točkovni seštevek mora zadostiti zahtevam za doseganje določene kategorije).

 

 

 

Elektronski sistem kategorizacije nastanitvenih obratov

 

 

Da bi vam kategorizacijo vašega nastanitvenega obrata čimbolj olajšali, smo pripravili elektronski sistem kategorizacije, ki vas bo enostavno in po korakih vodil do pridobitve ustrezne kategorije. Dostopen je na spletnih straneh Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma (STO). Za dostop kliknite tukaj. Prav tako je na voljo spletna stran projekta, kjer najdete vse dodatne informacije, odgovore na najbolj pogosta vprašanja, seznam ocenjevalcev in podobno. Dostopna je na tej povezavi.

 

Svetovanje nastanitvenim obratom

 

Nastanitvenim obratom je na voljo brezplačno svetovanje, povezano z izvedbo kategorizacije. Izvaja ga Turistično gostinska zbornica Slovenije.

Kontakt: 01 5898 230, kategorizacija(at)tgzs.si.

 

 

Na voljo so vam tudi pojasnila za uporabo elektronskega sistema kategorizacije v slovenskem jeziku tukaj in angleškem jeziku, ki jih lahko najdete tukaj.

 

NOVO: Prenova sistema kategorizacije

 

 

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v letu 2016 pristopilo k prenovi sistema katerorizacije. Področje je bilo nazadnje posodobljeno leta 2008 (in deloma 2009), ko je bil uveden nov, elektronsko podprt sistem kategorizacije, ki temelji na obveznih in izbirnih elementih. Sistem, ki je bil leta 2008 moderen in evropsko primerljiv, sedaj potrebuje prevetritev.

 

Razlogi za prenovo:
- očitki s strani gospodarstva o togosti, prenormiranosti, nesmiselnih kriterijih, zastarelosti itd.,
- želja gospodarstva po preverbi možnosti vpeljave Hotelstars standardov,
- dvig prepoznavnosti slovenskega hotelirstva.

 

Cilj: uvedba sistema Hotelstars za hotele in posodobitev kriterijev za ostale nastanitvene obrate.

 

Terminski načrt: prenova je predvidena za leto 2017

 

Primerjava sistemov kategorizacije med nekaterimi državami, vključno z elementi Hotelstars.eu ter opis elektronskega sistema kategorizacije v Sloveniji

 

Primerjalne analize sistemov kategorizacije, ki vključujejo tudi primerjavo s sistemom Hotelstars:

 

- Primerjalno analizo sistemov kategorizacije med državami v Evropi najdete tukaj (narejena leta 2012). 

- Študijo Kategorizacija nastanitvenih obratov najdete tukaj (narejena leta 2016).

 

 

Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov  

 

Table za označevanje kategorije nastanitvenega obrata


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nima  sklenjene pogodbe z ekskluzivnim izdelovalcem tabel. Tablo, ki označuje tip nastanitvenega obrata in njegovo doseženo kategorijo, lahko izdela katerikoli  izvajalec , ki upošteva tehnično specifikacijo izdelave tabel.
Za označevanje kategorije nastanitvenih obratov vrste: hotel, motel, penzion, gostišče, apartma, kamp, počitniško stanovanje, počitniška hiša, sobe se uporablja simbol zvezdica (v odgovarjajočem številu) glede na ocenjeno kategorijo.   Za označevanje kategorije kmetij  z nastanitvijo (v sobah, apartmajih ali obojem) se uporablja simbol jabolko (v odgovarjajočem številu) glede na ocenjeno/doseženo kategorijo. 


Videz označevalnih tabel, materiali in dimenzije so predpisani s Sklepom o določitvi simbolov za označevanje kategorije in obliki označevalnih tabel za posamezne vrste kategoriziranih nastanitvenih obratov:

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/razpisi/JN/DT/Oznacevalne_table_z_grafiko-3-bez_obrazlozitve.pdf


Označevalno tablo z zvezdicami lahko naročite pri:


SIGNCENTER d.o.o.
Irena Žagar Vučko
Goričane 59
1215 Medvode
E-mail: irena(at)signcenter.si
Tel: 031 618 935 (ga. Irena Vučko)


Elektromehanika Roman Rugelj s.p.
Pokopališka pot 3
4202 Naklo
E-mail: roman.rugelj(at)siol.net
Tel: 041 681 056


Označevalno tablo z jabolki lahko naročite pri:
 

Mihaela Jezernik
Tel.: 03 544 27 06
        031 674 784
E-mail: mihaela.jezernik(at)siol.net
 

 

Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na Turistično-gostinsko zbornico Slovenije, ki zagotavlja brezplačno svetovanje s področja kategorizacije. Kontakt: 01 5898 230, kategorizacija(at)tgzs.si.