Skoči na vsebino

KATEGORIZACIJA NASTANITVENIH OBRATOV

 

Aktualno

 

Strokovno usposabljanje za ocenjevanje nastanitvenih obratov

 

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo organiziramo strokovno usposabljanje za ocenjevanje nastanitvenih obratov.

 

V skladu s Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 22/2018), ki stopi v veljavo 1. oktobra 2018, vpeljujemo v Sloveniji nov sistem kategorizacije nastanitvenih obratov, katerega ključna novost je uvedba standardov Hotelstars za hotele in posodobitev standardov za ostale nastanitvene obrate. Vsi nastanitveni obrati bodo morali kategorijo nastanitvenega obrata uskladiti z določbami tega pravilnika v roku pol leta od uveljavitve pravilnika, razen nastanitveni obrati, ki jim je kategorijo dodelil ocenjevalec nastanitvenih obratov – le-tem velja kategorija do izteka veljavnosti. 

Namen usposabljanja je udeležence seznaniti z normativnim okvirom na področju gostinstva in turizma ter novimi standardi kategorizacije nastanitvenih obratov, s poudarkom na standardih Hotelstars. Udeleženci, ki bodo opravili celotno usposabljanje, bodo pridobili ustrezno strokovno teoretično in praktično znanje s področja ocenjevanja nastanitvenih obratov.

Usposabljanje bo potekalo 17. in 18. septembra 2018 v Mariboru (Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor).

 

Sestavljeno je iz dveh delov (možna udeležba zgolj na I. delu ali na obeh delih):

 

I. DEL PROGRAMA (17. 9. 2018) – namenjeno tako strokovni kot tudi širši javnosti in vključuje strokovno teoretično usposabljanje za ocenjevanje nastanitvenih obratov
II. DEL PROGRAMA (17. in 18. 9. 2018) – namenjeno strokovni javnosti in vključuje strokovno teoretično in praktično usposabljanje ter preverjanje strokovne usposobljenosti

 

Prilagamo vabilo k udeležbi s podrobnejšim programom usposabljanja ter prijavnico. V kolikor bi se usposabljanja želeli udeležiti, vas prosimo, da izpolnjeno in potrjeno prijavnico posredujete na elektronski naslov irena.likar-kotnik(at)vsgt-mb.si, najkasneje do srede, 12. 9. 2018, do 12. ure.

 

Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov - NOV

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 4. aprila 2018 v Uradnem listu RS (št. 22/2018) objavilo nov  Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov. Ključna novost pravilnika je uvedba standardov Hotelstars za hotele. Pravilnik stopi v veljavo 1. oktobra 2018.


Poleg uvedbe standardov Hotelstars za hotele pravilnik uvaja posodobitve standardov za vse ostale vrste nastanitvenih obratov ter ureja razmere na področju ocenjevanja nastanitvenih obratov.


Nova kategorizacija nastanitvenih obratov – ZA VSE OBRATE - od 1. oktobra 2018.

 

Pravilnik stopi v veljavo 1. oktobra 2018. Do takrat bo ministrstvo pripravilo nov elektronski sistem kategorizacije in izvedlo potrebna izobraževanja. Vsi nastanitveni obrati bodo morali kategorijo nastanitvenega obrata uskladiti z določbami tega pravilnika v roku pol leta od uveljavitve tega pravilnika (do 1. aprila 2019), razen nastanitveni obrati, ki jim je kategorijo dodelil ocenjevalec nastanitvenih obratov – le-tem velja kategorija do izteka veljavnosti.

 

Kategorizacija nastanitvenega obrata bo veljavna:
- za hotele v kategoriji štiri zvezdice Superior, pet zvezdic in pet zvezdic Superior tri leta,
- za hotele v kategoriji ena do štiri zvezdice pet let,
- za nastanitvene obrate iz druge do sedme alineje drugega člena tega pravilnika v kategorijah štiri in pet zvezdic oziroma jabolk pet let,
- za nastanitvene obrate iz druge do sedme alineje 2. člena tega pravilnika v kategorijah ene do treh zvezdic oziroma jabolk do spremembe kategorije.

 

 

• Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 22/2018)
• Kategorizacijski listi:

Nove označevalne table za hotele

 

Hoteli bodo po opravljeni kategorizaciji pridobili novo označevalno tablo, ki bo v skladna s podobo Združenja Hotelstars. Novost pravilnika je, da označevalna tabla ne bo več obvezna za sobodajalce, ki opravljajo gostinsko dejavnost v večstanovanjskih stavbah.

 

• Simboli za označevanje kategorije in oblike označevalnih tabel za posamezno vrste kategoriziranih nastanitvenih obratov


O Združenju Hotelstars

 

Združenje Hotelstars je nastalo leta 2009 in predstavlja enotne kriterije kategorizacije hotelov v 17-ih evropskih državah, gostom pa posledično ponuja informacijo o zagotovljeni kakovosti in ugledu, ki jo lahko pričakujejo. Slovenija (Turistično-gostinska zbornica Slovenije) je članica Hotreca, pod okriljem katerega deluje Združenje Hotelstars, od leta 2015, aprila lani je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisalo pogodbo z Združenjem Hotelstars in se zavezalo k uvedbi enotnih standardov.

 

 

Obstoječa kategorizacija nastanitvenih obratov - do 1. oktobra 2018

 

Do 1. oktobra 2018 je v veljavi Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 62/08, 80/08, 115/08 in 72/09), ki se je začel uporabljati s 1. januarjem 2009.

 

 

 

Elektronski sistem kategorizacije nastanitvenih obratov

 

 

Da bi vam kategorizacijo vašega nastanitvenega obrata čimbolj olajšali, smo pripravili elektronski sistem kategorizacije, ki vas bo enostavno in po korakih vodil do pridobitve ustrezne kategorije. Dostopen je na spletnih straneh Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma (STO). Za dostop kliknite tukaj. Prav tako je na voljo spletna stran projekta, kjer najdete vse dodatne informacije, odgovore na najbolj pogosta vprašanja, seznam ocenjevalcev in podobno. Dostopna je na tej povezavi.

 

Svetovanje nastanitvenim obratom

 

Nastanitvenim obratom je na voljo brezplačno svetovanje, povezano z izvedbo kategorizacije. Izvaja ga Turistično gostinska zbornica Slovenije.

Kontakt: 01 5898 230, kategorizacija(at)tgzs.si.

 

 

Na voljo so vam tudi pojasnila za uporabo elektronskega sistema kategorizacije v slovenskem jeziku tukaj in angleškem jeziku, ki jih lahko najdete tukaj.

 

Primerjava sistemov kategorizacije med nekaterimi državami, vključno z elementi Hotelstars.eu ter opis elektronskega sistema kategorizacije v Sloveniji

 

Primerjalne analize sistemov kategorizacije, ki vključujejo tudi primerjavo s sistemom Hotelstars:

 

- Primerjalno analizo sistemov kategorizacije med državami v Evropi najdete tukaj (narejena leta 2012). 

- Študijo Kategorizacija nastanitvenih obratov najdete tukaj (narejena leta 2016).

 

 

Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov  

 

Table za označevanje kategorije nastanitvenega obrata


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nima  sklenjene pogodbe z ekskluzivnim izdelovalcem tabel. Tablo, ki označuje tip nastanitvenega obrata in njegovo doseženo kategorijo, lahko izdela katerikoli  izvajalec , ki upošteva tehnično specifikacijo izdelave tabel.
Za označevanje kategorije nastanitvenih obratov vrste: hotel, motel, penzion, gostišče, apartma, kamp, počitniško stanovanje, počitniška hiša, sobe se uporablja simbol zvezdica (v odgovarjajočem številu) glede na ocenjeno kategorijo.   Za označevanje kategorije kmetij  z nastanitvijo (v sobah, apartmajih ali obojem) se uporablja simbol jabolko (v odgovarjajočem številu) glede na ocenjeno/doseženo kategorijo. 


Videz označevalnih tabel, materiali in dimenzije so predpisani s Sklepom o določitvi simbolov za označevanje kategorije in obliki označevalnih tabel za posamezne vrste kategoriziranih nastanitvenih obratov:

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/razpisi/JN/DT/Oznacevalne_table_z_grafiko-3-bez_obrazlozitve.pdf


Označevalno tablo z zvezdicami lahko naročite pri:


Elektromehanika Roman Rugelj s.p.
Pokopališka pot 3
4202 Naklo
E-mail: roman.rugelj(at)siol.net
Tel: 041 681 056


Označevalno tablo z jabolki lahko naročite pri:
 

Janez Pogorelec, Lončarska ulica 22, 1331 Dolenja vas
Telefon: 01/836 46 67
E-pošta: andreja.pogorelec1(at)gmail.com
 

Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na Turistično-gostinsko zbornico Slovenije, ki zagotavlja brezplačno svetovanje s področja kategorizacije. Kontakt: 01 5898 230, kategorizacija(at)tgzs.si.