Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KADRI V GOSTINSTVU IN TURIZMU

 

Med šestimi ključnimi politikami, ki smo jih opredelili v nastajajoči Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 je tudi "Polika kadrov".


V zadnjem času Sindikat gostinstva in turizma opozarja na  pomanjkanje določenih profilov in izčrpanosti zaposlenih v gostinstvu ter njihovem neustreznem nagrajevanju. Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje je bilo v letu 2016  razpisanih in nezasedenih veliko delovnih mest na področju gostinstva.


Na tem področju zato MGRT tesno sodeluje z MDDSZ, MIZŠ, CPI, Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom RS, s šolami s področja gostinstva in turizma ter s turističnim gospodarstvom.

 

VLAGANJE V KADRE – POT DO USPEHA V GOSTINSTVU IN TURIZMU

 

V okviru 50. sejma MOS v Celju je potekal posvet na temo »Vlaganje v kadre – pot do uspeha v gostinstvu in turizmu«.


Priznani strokovnjaki iz različnih institucij ter predstavniki turističnega gospodarstva in šolstva so skušali oceniti stanje na trgu dela, ustreznost vlaganj v kadre v gostinstvu in turizmu ter si zastaviti nadaljnje ukrepe, ki jih lahko skupaj izpeljemo za dvig kakovosti in konkurenčnosti slovenskega turizma. Tema je vsekakor medresorska, zato se na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo dogovarjamo z drugimi ministrstvi glede določenih ukrepov. A javni sektor je le eden izmed partnerjev. Veliko nalog je na strani turističnega gospodarstva, torej lastnikov in managerjev turističnih podjetij in zaposlenih. Zavedati se moramo, da je vsak partner odgovoren za svoj del nalog in le s skupnimi močmi bomo prispevali k uspešnim rezultatom.


Na posvetu je bila predstavljena uvedba vajeništva na področju gostinstva in turizma, saj je bil 8. maja 2017 v Državnem zboru sprejet Zakon o vajeništvu. Udeleženci so se seznanili s primeri kompetenčnih centrov in partnerstev podjetij v Sloveniji in sosednji Hrvaški ter z izvedbo praktičnega izobraževanja študentov višjih strokovnih šol gostinstva in turizma. Prav tako sta na posvetu svoje izkušnje glede pridobivanja ustreznih kadrov ter upravljanja z njimi predstavili predstavnici dveh znanih turističnih podjetij (Terme Krka in Intercontintal).   


Udeležence posveta je uvodoma nagovoril tudi minister Zdravko Počivalšek, ki meni, da so ljudje ključnega pomena za uspešen razvoj turizma. Generalna direktorica Direktorata za turizem Renata Martinčič je ob tem povedala: »V nastajajoči Strategiji rasti slovenskega turizma 2017 – 2021 smo si kot eno ključnih politik v novem strateškem obdobju zastaviti politiko razvoja kadrov. Pri tem bomo tesno sodelovali z drugimi pristojnimi ministrstvi in službami ter se povezovali s turističnim gospodarstvom in izobraževalnimi institucijami. Glede na prijavljene udeležence in govornike pričakujem zanimiv posvet in konstruktivno razpravo«.

 

Več o programu posveta si lahko preberete tukaj.

 

Na spodnjih povezavah pa boste našli nekaj zanimivih prezentacij, predstavljenih na posvetu:

- Posvet o kadrih v gostinstvu in turizmu 
- Izobraževanje GT - vajeništvo
- SKLAD ZA MOS - TURIZEM
- Prezentacija _Human resources