Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

  

Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih proizvodov turističnega gospodarstva. Več informacij najdete tukaj.

 

 

 

 

 

 

 

OBVESTILO PREJEMNIKOM SREDSTEV 

 

Prejemnik mora pri izvajanju projekta dosledno izpolnjevati zahteve glede označevanja, obveščanja in informiranja javnosti o izvajanju projekta!


Priročnik CGP 2014-2020 in zbirka logotipov za ESRR so objavljeni na spletni strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) na tej spletni povezavi.

  

Prejemnike sredstev obveščamo, da sprejetje financiranja pomeni tudi sprejem dejstva, da bodo vključeni na seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv projekta in znesek javnih virov financiranja projekta.