Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

  

V pripravi je Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih proizvodov turističnega gospodarstva.

 

 

 

 

 

 

OBVESTILO PREJEMNIKOM SREDSTEV 

 

Prejemnik mora pri izvajanju projekta dosledno izpolnjevati zahteve glede označevanja, obveščanja in informiranja javnosti o izvajanju projekta!


Navodila za informiranje in obveščanje javnosti in Priročnik CGP sta objavljena na spletni strani Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) na tej spletni povezavi.

 

 

22. decembra 2009 so bili sprejeti popravki Navodil za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013. Tokratne spremembe navodil so bile potrebne zaradi uskladitve s spremembami  Uredbe Evropske komisije 1828/2006.

 

 

Logotipi ESRR:

 

Prejemnike sredstev obveščamo, da sprejetje financiranja pomeni tudi sprejem dejstva, da bodo vključeni na seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv projekta in znesek javnih virov financiranja projekta.