Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

EVIDENCA PRAVNIH OSEB, KI DELUJEJO V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU SPODBUJANJA RAZVOJA TURIZMA

 

Pravnim osebam, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma in katerih namen ustanovitve in delovanje presegata interese članov, se lahkoskladno z Zakonom o spodbujanjem razvoja turizma (ZSRT-1) (Uradni list RS, št. 13/18) podeli status pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma.

 

Pravna oseba mora za pridobitev statusa pravne osebe v javnem interesu izpolnjevati naslednje pogoje:
– njeni člani niso pravne osebe javnega prava,
– spodbujanje razvoja turizma ima opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu,
– deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa,
– sredstva je zadnji dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa pretežno uporabljala za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma,
– izdelan ima najmanj dveletni program prihodnjega delovanja, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma,
– lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja pri spodbujanju razvoja turizma v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge za podelitev statusa pravne osebe v javnem interesu,
– ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
– ni v stečajnem postopku ali postopku likvidacije.

Prispevanje k spodbujanju razvoja turizma pomeni zlasti:
– ozaveščanje prebivalstva o pomenu turizma,
– ozaveščanje in izobraževanje mladih za turizem,
– skrb za pozitiven odnos javnosti do turistov in turizma,
– skrb za ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter urejanje turistom prijaznega okolja, skladno z varstvenimi cilji in režimi varovanega oziroma zavarovanega območja,
– izvajanje promocijske in informativne dejavnosti na področju turizma,
– organiziranje, usklajevanje in izvajanje prireditev, ki pripomorejo k spodbujanju razvoja turizma, ali
– izvajanje drugih aktivnosti, ki pripomorejo k spodbujanju razvoja turizma.

 

Evidenco pravnih oseb, ki delujejo v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma najdete tukaj.