Skoči na vsebino

EVIDENCA PRAVNIH OSEB, KI DELUJEJO V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU SPODBUJANJA RAZVOJA TURIZMA

Pravnim osebam, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma na nacionalni ravni in pravnim osebam, ki so bile ustanovljene z namenom spodbujanja razvoja turizma v okviru turističnega območja ali imajo možnost opravljati dejavnosti v javnem interesu v okviru turističnega območja ter so za te dejavnosti registrirane, se lahko skladno z Zakonom o spodbujanjem razvoja turizma  (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15) in Pravilnikom o postopku za pridobitev statusa pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma (Uradni list RS, št. 97/04) podeli status pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma.

 

Evidenco pravnih oseb, ki delujejo v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma in jo ministrstvo vodi na temelju prve, druge in tretje alineje prvega odstavka 13. člena navedenega pravilnika, najdete tukaj.