Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

CILJNO RAZISKOVALNI PROJEKTI (CRP)

 

MGRT je v letu 2015, skupaj z Agencijo RS za raziskovalno dejavnost, pristopilo k izvedbi štirih ciljno-raziskovalnih projektov. Izvedba le-teh je potekala v letih 2016 in 2017.

 

1. Izdelava modela povezanosti celotne Slovenije s kolesarskimi potmi

Namen projekta je bil vzpostavitev zasnove celovitega in povezanega kolesarskega omrežja, ki bi ustrezalo tako merilom prostorskega umeščanja kot tudi najnovejšim izsledkom prometnega načrtovanja, ob hkratnem upoštevanju potreb in želja lokalnih skupnosti in potrebam razvoja turizma. Cilj raziskovalnega projekta pa je bil zagotoviti podlage za povezavo vseh tras kolesarskih poti v Sloveniji, z namenom ustvariti zdravo, zeleno okolje za turiste in domače prebivalstvo.

 

- Izdelava modela povezanosti celotne Slovenije s kolesarskimi potmi - končno poročilo

 

2. Identifikacija, klasifikacija in potenciali razvoja produktov socialnega turizma v Sloveniji, s poudarkom na programih za seniorje

 

- Identifikacija, klasifikacija in potenciali razvoja produktov socialnega turizma v Sloveniji, s poudarkom na programih za seniorje - končno poročilo

 

3. Ekološka hrana v gastronomiji - stanje, potencial in koncept (model) za dobavo lokalnih ekoloških pridelkov oz. živil

 

Cilj projekta je bil pregled ponudbe ekoloških živil iz lokalne pridelave v gostinskih lokalih in analiza potreb turističnega sektorja, ter na podlagi analize distributerjev, pridelovalcev in kupcev ekoloških živil izdelava modela oskrbe  uporabnikov v gastronomiji z ekolško pridelano hrano. V okviru projekta je bil izdelan Priročnik "Eko gastronomija - koraki do zaupanja vredne (certificirane) ponudbe ekološke hrane v gastronomiji", ki navaja tudi primere dobrih praks v Sloveniji. Projekt daje priporočila, ki so lahko v pomoč pri odločitvah glede razvojnih vprašanj.

 

- Ekološka hrana v gastronomiji - stanje, potencial in koncept (model) za dobavo lokalnih ekoloških pridelkov oz. živil - končno poročilo
- Priročnik "Eko gastronomija - koraki do zaupanja vredne (certificirane) ponudbe ekološke hrane v gastronomiji"
 

4. Program celovitega spodbujanja kakovosti v turizmu

Glavni cilj raziskovalnega projekta je bil priprava dokumentov na temo celovitega spodbujanja kakovosti v turizmu, ki bodo analizirali stanje na področju kakovosti v turizmu v zadnjih 10 letih, preučili primere dobrih praks v tujini in podali programe, s katerimi bo lahko država s finančnimi in nefinančnimi orodji spodbujala turistične destinaciji in organizacije k dvigu kakovosti. Tak dokument je namenjen povečanju kakovosti turističnih proizvodov in storitev na ravni turističnih ponudnikov, destinacij in na državni ravni.
 

- Kategorizacija nastanitvenih obratov
- Zagotavljanje kakovosti v gostinstvu
- Spremljanje vedenja turistov
- Ocenjevanje kakovosti v gostinstvu