Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

TURIZEM

Direktorat za turizem 

 

V okviru direktorata se izvajajo aktivnosti z naslednjih področij:

 

 

 1. Razvoj in promocija turizma:

 • priprava strateških razvojnih usmeritev na področju turizma in njihovo usklajevanje na nacionalni, lokalno-regionalni in podjetniški ravni ter spremljanje njihovega uresničevanja,
 • priprava strateških razvojnih dokumentov s področja turizma in njihovo usklajevanje z vsemi potencialnimi deležniki (javni, zasebni in civilni sektor) ter spremljanje njihovega uresničevanja,
 • priprava letnih turističnih politik (z usmeritvami za leto naprej) in na tej podlagi koordiniranje in izvajanje sprejetih ukrepov in aktivnosti na področju spodbujanja razvoja turizma,
 • spremljanje in nadzor izvajanja ukrepov in instrumentov razvojne politike na področju turizma in gostinstva,
 • usmerjanje in nadzor dejavnosti promocije slovenskega turizma na domačem in tujih trgih, ki jo izvaja Javna agencija RS za trženje in promocijo turizma, Slovenska turistična organizacija, ustanovljena s strani Vlade Republike Slovenije,
 • sodelovanje v mednarodnih organizacijah in skupinah s področja turizma,
 • priprava predlogov bilateralnih sporazumov na področju turizma in koordinacijo njihovega izvajanja,
 • oblikovanje, organizacijo in koordinacijo dela Strokovnega sveta za turizem,
 • sodelovanje in medresorsko usklajevanje znotraj ministrstva, z ostalimi ministrstvi in z drugimi partnerji s področja turizma in gostinstva,
 • priprava in koordiniranje izvajanja raziskovalnih in razvojnih nalog s področja turizma in gostinstva,
 • priprava in koordiniranje izdelave analiz, poročil, informacij in drugih gradiv s področja razvoja in promocije turizma.
   

 2. Investicijska politika in razvoj poslovnega okolja

 • priprava in izvajanje zakonov in podzakonskih aktov s področja turizma in gostinstva,
  sodelovanje pri pripravi in izvajanju zakonov drugih ministrstev, ki se nanašajo na turizem in gostinstvo ter pri pripravi strateških razvojnih dokumentov posameznih resorjev, ki se nanašajo na turizem in gostinstvo,
 • strokovna pomoč in sodelovanje z upravnimi enotami pri izvajanju predpisov s področja turizma in gostinstva,
 • vodenje upravnih postopkov s področja turizma in gostinstva (status za delovanje v javnem interesu na področju turizma, določanje zaokroženih turističnih območij za potrebe prirejanja iger na srečo),
 • usmerjanje in sodelovanje pri razvoju ugodnega poslovnega okolja za razvoj turizma in gostinstva (zagotovitev ustreznih sistemskih pogojev razvoja turizma in gostinstva),
 • sodelovanje in medresorsko usklajevanje znotraj ministrstva, z ostalimi ministrstvi in z drugimi partnerji s področja turizma in gostinstva,
 • sodelovanje pri pripravi proračuna in zaključnega računa v okviru postavk direktorata oz. sektorja in razvojno sodelovanje,
 • priprava, sodelovanje in izvajanje kohezijske politike (strukturni skladi – ESSR,   INTERREG,…) za področje turizma,
 • spodbujanje investicij v turistično infrastrukturo v širšem smislu: javno in zasebno turistično, športno, mladinsko, kulturno in drugo za turizem pomembno infrastrukturo,
 • sodelovanje v Programskih in projektnih svetih,
 • priprava in koordiniranje izdelave analiz, poročil, informacij in drugih gradiv s področja investicijske politike in razvoja poslovnega okolja.

 

 

Pri izvajanju aktivnosti tesno sodelujemo z našo izvajalsko agencijo - Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma - Slovenska turistična organizacija.

 

Kontakt:

 

Direktorat za turizem
Renata Martinčič, generalna direktorica
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
T: 01 400 35 21
F. 01 400 36 11
E: gp.mgrt(at)gov.si

 
Slovenska turistična organizacija
Dimičeva 13
1000 Ljubljana
Slovenija
T: 01 589 85 50
F: 01 589 85 60
E: info(at)slovenia.info