Skoči na vsebino

ZAVAROVANJE IN FINANCIRANJE MEDNARODNIH GOSPODARSKIH POSLOV - IZVOZNI KREDITI

Delovna skupina Sveta EU za izvozne kredite je pristojna za pripravo predlogov sprememb in dopolnitev OECD Sporazuma o smernicah za uradno podprte izvozne kredite, oblikovanje stališč EU do predlogov drugih držav ter reševanje odprtih vprašanj. Pri oblikovanju stališč RS do posameznih vprašanj in zastopanju slovenskih interesov sodelujemo  s SID-banko in Ministrstvom za finance.