Skoči na vsebino

TRGOVINSKE OVIRE PRI DOSTOPU NA TRGE ZUNAJ EU

V današnjem svetovnem gospodarstvu so podjetja bolj kot kdaj koli odvisna od učinkovitega dostopa na trge držav zunaj EU. Pri tem se soočajo tudi z ovirami pri trgovanju. Med trgovinskimi ovirami postajajo vse pomembnejše t.i. netarifne ovire, bodisi diskriminatorni predpisi, standardi ipd. ki so zapletene in tehnično zahtevnejše, za njihovo ugotavljanje, analiziranje in odpravo pa je potrebnega veliko truda.
 
Evropska komisija je leta 2007 izdala prenovljeno strategijo dostopa na trg, katere glavni namen je sistematično reševanje trgovinskih ovir, s katerimi se podjetja srečujejo pri dostopu na trge zunaj EU, ki poteka v tesnem sodelovanju med predstavniki Evropske komisije, držav članic in podjetji oz. združenji. Za koordinacijo aktivnosti v okviru strategije je pristojen Svetovalni odbor za dostop na trg (MAAC – Market Access Advisory Committee).
 
Sestavni del strategije je tudi podatkovna zbirka o dostopu na trg (MADB - Market Access Database), ki zagotavlja ažurne in brezplačne informacije o veljavnih carinskih dajatvah, uvoznih formalnostih, sanitarnih in fitosanitarnih predpisih in trgovinskih ovirah v preko 90-ih državah po svetu, kot tudi statistične podatke o izvozu in uvozu. Preko t.i. pritožbenega registra pa lahko podjetja oziroma interesna združenja držav članic Evropski komisiji neposredno sporočajo trgovinske ovire, s katerimi se srečujejo pri dostopu na trge zunaj EU.

Več… 
 
Koristne informacije so na voljo tudi na spletni strani Evropske komisije
 
Dodatno orodje za reševanje trgovinskih ovir predstavlja Uredba o trgovinskih ovirah, ki daje podjetjem in industrijam EU ali njihovim združenjem ter državam članicam EU pravico, da pri Evropski komisiji vložijo pritožbo o ovirah v trgovini, ki so v neskladju z mednarodnimi pravili (WTO) ali pa pomenijo kršitev dvostranskega trgovinskega sporazuma EU s tretjo državo. Na podlagi pritožbe Evropska komisija izvede preiskavo in ugotovi, ali obstaja dokaz o kršitvi pravil trgovanja, ki povzroča škodo ali ima druge škodljive učinke na trgovino. Na tej podlagi se lahko sprejmejo ustrezni ukrepi trgovinske politike, ki so združljivi z obstoječimi mednarodnimi obveznostmi in postopki.

Koristne informacije so na voljo na spletni strani Evropske komisije.