Skoči na vsebino

SVETOVNA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA (WTO)

WTO je edina mednarodna organizacija, v kateri se oblikujejo pravila mednarodne trgovine. na podlagi katerih poslujejo gospodarski subjekti.  WTO je tudi edini forum za multilateralna trgovinska pogajanja in reševanje trgovinskih sporov med članicami. Več informacij https://www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm

 

Slovenija v WTO sodeluje pri oblikovanju trgovinskih pravil in v trgovinskih pogajanjih za nadaljnjo liberalizacijo svetovne trgovine, kar pozitivno  prispeva k ustvarjanju urejenega in odprtega mednarodnega poslovnega okolja za konkurenčno poslovanje podjetij. Sektor za internacionalizacijo  aktivno deluje v procesu oblikovanja skupnih stališč EU do zadev WTO, ki jih v okviru WTO zastopa Evropska komisija.

 

Slovenija ostaja zavezana  multilateralnemu trgovinskemu sistemu z osrednjo vlogo WTO, ki predstavlja ključni steber trgovinske politike EU. Multilateralni trgovinski sistem pa pomembno dopolnjujejo številni regionalni in bilateralni trgovinski sporazumi po svetu.


AKTIVNOSTI WTO

  
redno delo
Redno delo obsega izvajanje sporazumov WTO in pokrivanje številnih delovnih teles WTO, med katerimi so glavna: Ministrska konferenca WTO, Generalni Svet WTO, Svet za trgovino z blagom, Svet za trgovino s storitvami, Svet Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine, Svet Dogovora o pravilih in postopkih za reševanje sporov, pristopi novih držav k WTO, pregledi trgovinskih politik članic, idr. Več informacij https://www.wto.org/english/tratop_e/tratop_e.htm

 

 

multilateralna trgovinska pogajanja v okviru Razvojne agende iz Dohe (DDA)
Že od leta 2001 poteka nov krog multilateralnih trgovinskih pogajanj oz. t.i. Razvojna agenda iz Dohe (DDA), ki je namenjen večji liberalizaciji svetovne trgovine z uvedbo nižjih trgovinskih ovir in posodobljenih trgovinskih pravil. Pogajanja so kompleksna in obsegajo več kot 20 področij, med katerimi so ključna: kmetijstvo, tržni dostop za nekmetijske proizvode, storitve, olajševanje trgovine, trgovinski vidiki pravic intelektualne lastnine, pravila, trgovina in razvoj, trgovina in okolje, reševanje sporov. Osnovni cilj DDA pa je izboljšanje trgovinskih priložnosti za države v razvoju. Več informacij http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dda_e.htm

 

Po Baliju leta 2013 je nov preboj v DDA pogajanjih uspel na 10. Ministrski konferenci WTO decembra 2015 v Nairobiju (MC10). Dosežen je bil konkreten dogovor na področju kmetijstva (izvozna konkurenčnost, blagovne rezerve, posebni zaščitni mehanizem), bombaža in zadev najmanj razvitih držav (preferencialna pravila o poreklu in preferencialni dostop za storitve). Najpomembnejša je odločitev o odpravi izvoznih subvencij za kmetijski izvoz.  Bodoče delo WTO bo usmerjeno v implementacijo Nairobi paketa in v pogajanja za napredek glede preostalih DDA vsebin, za kar bodo potrebni novi pristopi. Vzporedno bo treba  nasloviti tudi nove trgovinske teme. Več informacij https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/nairobipackage_e.htm

 

Na MC10 je bil sklenjen tudi dogovor o razširitvi Sporazuma o informacijski tehnologiji s 201 proizvodi informacijske tehnologije, za katere se bodo v naslednjih letih odpravile carine. Letna vrednost trgovine s temi proizvodi znaša 1,3 trilijone USD oz. 10% globalne svetovne trgovine. Več informacij https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/ita_16dec15_e.htm

 

 

Za prihodnje rezultate v okviru WTO bo pomembno tudi nadaljevanje plurilateralnih pogajanj o  Sporazumu o okoljskem blagu (EGA) za odpravo carin za okoljsko blago in pogajanj o  Sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA) za nadaljnjo liberalizacijo in izboljšanje pravil v trgovini s storitvami. Več informacij http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/ in na http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1116