Skoči na vsebino

SPLOŠNI SISTEM PREFERENCIALOV

Splošni sistem preferencialov (GSP – General System of Preferences) je instrument trgovinske politike, namenjen spodbujanju uvoza iz držav v razvoju. GSP omogoča popolno ali delno oprostitev plačila carinskih dajatev pri uvozu izdelkov po poreklu iz držav v razvoju v EU. Do 31. decembra 2013 je v veljavi Uredba Sveta (ES) št. 732/2008, 1. januarja 2014 pa bo začela veljati Uredba (EU) št. 978/2012.

GSP se izvaja z uredbami o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov. Več  ...

 

Koristne informacije o GSP so na voljo tudi na spletni strani Evropske komisije.