Skoči na vsebino

ODBOR ZA TRGOVINSKO POLITIKO ZA PODROČJE TEKSTILA, JEKLA IN DRUGIH INDUSTRIJSKIH SEKTORJEV

Odbor za trgovinsko politiko za jeklo, tekstil in druge industrijske sektorje ( TPC STIS) je pristojen za urejanje dvostranske trgovine z jeklom (Ruska federacija, Kazahstan) in tekstilom (Belorusija, Uzbekistan), za nadzor nad uvozom jekla in tekstila, za obravnavo tržnih razmer in zunanjetrgovinskih gibanj na področju posameznih industrijskih sektorjev, identifikacijo necarinskih ovir ter zaščitnih ukrepov (npr. sektor kemije in keramike, avtomobilski sektor) ter predlaga ukrepe za izboljšanje položaja in odpravo ovir. Pri tem se povezujemo tudi z ustreznimi gospodarskimi združenji in podjetji. Koristne informacije o delovanju odbora so na voljo tudi na spletni strani Evropske komisije.