Skoči na vsebino

ODBOR ZA TRGOVINSKO POLITIKO POLNOPRAVNI ČLANI IN NAMESTNIKI

Odbor za trgovinsko politiko polnopravni člani in namestniki je pristojen za oblikovanje temeljnih usmeritev na področju skupne trgovinske politike EU, ki jih Evropska komisija v imenu držav članic zastopa navzven. V tem okviru se oblikuje politika EU na področju WTO, usmeritve za pogajanja o sklenitvi posameznih prostotrgovinskih in drugih trgovinskih sporazumov s tretjimi državami ter politika EU do drugih pomembnejših vprašanj skupne trgovinske politike.