Skoči na vsebino

DOSTOP DO PRIMARNIH PROIZVODOV OZIROMA SUROVIN ZA INDUSTRIJO EU

 

Delovna skupina Sveta EU za primarne proizvode (PROBA) je pristojna za obravnavo problematike dostopa do primarnih proizvodov oziroma surovin za EU industrijo,  identifikacijo ovir s katerimi se srečujejo slovenski in EU uvozniki na tretjih trgih (količinske in druge oblike izvoznih omejitev, dvojne cene itd.) in predlaga ukrepe za rešitev težav. Ministrstvo za gospodarstvo v okviru te delovne skupine pokriva problematiko »industrijskih« surovin medtem, ko problematiko »kmetijskih« surovin pokriva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Koristne informacije so na voljo tudi na spletni strani Evropske komisije.