Skoči na vsebino

SODELOVANJE Z OECD

 

OECD združuje 34 gospodarsko najrazvitejših držav na svetu, ki oblikujejo svetovne standarde in načela v gospodarskih in razvojnih politikah. Poslanstvo OECD je širjenje politik za višjo gospodarsko rast, zaposlenost in naraščajoč življenjski standard, pospeševanje svetovne trgovine ter razvoj gospodarstev v državah nečlanicah.


Slovenija je članica OECD od 21. julija 2010. Obveznosti iz članstva RS v OECD določa Zakon o ratifikaciji Sporazuma o pogojih pristopa RS h Konvenciji o OECD. Slovenija v OECD sodeluje  pri oblikovanju visokih standardov in načel na različnih področjih, ter izmenjavi izkušenj in dobrih praks, vključena pa je tudi v statistične baze podatkov in strokovne publikacije OECD.


Aktivnosti Sektorja za internacionalizacijo so usmerjene v:


• Aktivno sodelovanje v delovnih telesih OECD:
- Odbor za trgovino,
- Odbor za investicije,
- Odbor za jeklo,
- Delovna skupina za izvozne kredite in zavarovanje kreditov,
- Skupina Udeleženk Aranžmaja o uradno podprtih izvoznih kreditih.


• Delovanje Nacionalne kontaktne točke OECD za večnacionalne družbe (NKT),
• Sodelovanje pri raznih horizontalnih  vsebinah OECD in pregledih, ki jih dela OECD za Slovenijo,
• Sodelovanje v Stalni medresorski delovni skupini za zadeve OECD na operativni ravni.

 

Uporabne povezave:
• Spletna stran OECD
• Spletna stran Slovenije pri OECD
• Pristopni proces

• Delovanje Slovenije kot članice OECD