Skoči na vsebino

OMEJEVALNI UKREPI ZA SEVERNO KOREJO V PRISTOJNOSTI MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

 

EU je že leta 2007 sprejela Uredbo sveta (ES) št. 329/2007 z dne 27. marca 2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji  (UL L 088, 29.3.2007, p.1).


Uredba se je od takrat spreminjala z ukrepi sankcij, prepovedanim blagom in prepovedanimi osebami z naslednjimi uredbami:

 

 

 

Uradni list

  No

page

date

 M1

Uredba Komisije (ES) št. 117/2008 z dne 28. januarja 2008

  L 35

57

9.2.2008

 M2

Uredba Komisije (ES) št. 389/2009 z dne 12. maja 2009

  L 118

78

13.5.2009

 M3

Uredba Komisije (ES) št. 689/2009 z dne 29. julija 2009

  L 199

3

31.7.2009

►M4

Uredba Sveta (EU) št. 1283/2009 z dne 22. decembra 2009

  L 346

1

23.12.2009

►M5

Uredba Sveta (EU) št. 567/2010 z dne 29. junija 2010

  L 163

15

30.6.2010

 M6

Uredba Komisije (EU) št. 1251/2010 z dne 22. decembra 2010

  L 341

15

23.12.2010

►M7

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1355/2011 z dne 20. decembra 2011

  L 338

39

21.12.2011

►M8

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 137/2013 z dne 18. februarja 2013

  L 46

19

19.2.2013

►M9

Uredba Sveta (EU) št. 296/2013 z dne 26. marca 2013

  L 90

4

28.3.2013

 

popravljena z:

 

 C1

Popravek, UL L 239, 6.9.2008, str. 56  (117/2008)

 

Pripenjamo povezavo na konsolidirano besedilo Uredbe v html obliki:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.douri=CONSLEG:2007R0329:20130329:SL:HTML


Pristojnost MGRT


Izvoz blaga z dvojno rabo, ki je navedeno v Prilogi I v EU uredbi o sankcijah za Severno Korejo 329/2007/EU s spremembami  ( to je skoraj vse blago z dvojno rabo iz seznama v Prilogi I EU uredbe za blago z dvojno rabo 428/2009/ES ) je v Severno Korejo prepovedan.


Prav tako je prepovedan izvoz  dodatnega blaga z dvojno rabo, ki je našteto v Prilogi Ia EU uredbe 329/2007/EU s spremembami, ki zajema druge izdelke, materiale, opremo, blago in tehnologijo, ki bi Severni Koreji lahko pomagali pri njenih programih, povezanih z jedrskim orožjem, drugim orožjem za množično uničevanje ali balističnimi izstrelki.


Prepovedan je tudi izvoz blaga iz Priloge Ib EU uredbe 329/2007/EU, ki vključujejo nekatere ključne komponente sektorja balističnih izstrelkov.


Če se ugotovi, da je potrebno odstopanje  od naštetih prepovedi, lahko zadevni prodajalec, dobavitelj, prevoznik, izvoznik ali izvajalec storitev predloži pri MGRT ustrezno utemeljeno prošnjo. Slovenija nato pri Varnostnemu svetu vloži prošnjo za posebno odobritev, če šteje , da bi bilo odstopanje upravičeno. V takem primeru vlagatelj pošlje zahtevek na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Zahtevku priloži originalno potrdilo o končni uporabi s strani končnega uporabnika v angleškem in slovenskem jeziku, teh priloži tehnično dokumentacijo, v kateri jasno označi lastnosti, zaradi katerih se blago uvršča na seznam v prilogi. Za obravnavo zahtevka se plača tudi upravna taksa na račun Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 01100-1000315637 v višini 22,66 EUR. Namen plačila navedite: izdaja dovoljenja za blago po uredbi o omejevalnih ukrepih proti Severni Koreji podjetju (naziv podjetja), sklicna številka je: 11 21300-7111002.