Skoči na vsebino

OMEJEVALNI UKREPI ZA RUSIJO V PRISTOJNOSTI MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Svet EU je v letu 2014 glede na razmere v Ukrajini sprejel več sklepov in uredb o omejevalnih ukrepih kot odziv na delovanje Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini. Ti ukrepi obsegajo zamrznitev sredstev in prepoved vstopa določenih oseb v Unijo, prepovedi v zvezi z določenimi finančnimi instrumenti, prepoved izvoza in uvoza orožja oziroma (para)vojaške opreme, prepoved dostopa ruskih finančnih institucij v državni lasti, določenih ruskih subjektov v obrambnem sektorju in določenih ruskih subjektov, katerih glavna dejavnost je prodaja ali prevoz nafte, prepoved prodaje, dobave ali prenosa blaga z dvojno rabo ter zagotavljanja storitev, ki so potrebne za dejavnosti globokomorskega iskanja in pridobivanja nafte, prepoved dejavnosti iskanja in pridobivanja nafte na Arktiki, prepoved projektov pridobivanja nafte iz skrilavca in omejitev uvoza blaga s poreklom s Krima ali iz Sevastopola v Unijo.

 

Vlada RS je na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih izdala Uredbo o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije v povezavi z razmerami v Ukrajini in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi (Ur. l. RS, št. 74/14).

 

S sprejeto Uredbo se podrobneje določajo nekateri omejevalni ukrepi, pristojni organi ter sankcije za kršitev določb slovenske uredbe ter Uredb 269/2014/EU, 692/2014/EU in 833/2014/EU.

MGRT je pristojno za blago z dvojno rabo, tako je v okviru te uredbe pristojno za izvajanje 2. člena uredbe 833/2014/EU, ki pravi:

 

1. Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati blago in tehnologije z dvojno rabo, ne glede na to, ali izvirajo iz Unije ali ne, kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji, če je ali bi lahko bilo navedeno blago delno ali v celoti namenjeno za uporabo v vojaške namene ali za vojaške končne uporabnike. Če je končni uporabnik ruska vojska, se za vsako dobavljeno blago in tehnologije z dvojno rabo šteje, da so namenjeni za uporabo v vojaške namene.

 

2. Pri odločanju o zahtevkih za dovoljenje v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 428/2009 pristojni organi ne izdajo izvoznega dovoljenja nobeni fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji, če lahko utemeljeno sklepajo, da bi končni uporabnik lahko bil vojaški končni uporabnik ali da bi blago lahko bilo namenjeno za končno uporabo v vojaške namene.

Pristojni organi pa lahko izdajo dovoljenje, če je izvoz povezan z izpolnitvijo obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe ali dogovora, sklenjenega pred 1. avgustom 2014. Izvozniki pristojnim organom predložijo vse ustrezne informacije, ki se zahtevajo v zvezi z njihovo vlogo za izdajo izvoznega dovoljenja.

 

V odstavku  c  4.člena  uredbe 833/2014/EU je  prepovedano tudi:

 

(c) neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč ali posredniške storitve v zvezi z blagom in tehnologijami z dvojno rabo, ali v zvezi z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo takega blaga ali tehnologij, kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji, če je ali bi lahko bilo to blago v celoti ali delno namenjeno za uporabo v vojaške namene ali za vojaške končne uporabnike.

 

Uredba 833/2014/EU je bila v delu za blago z dvojno rabo dopolnjena z Uredbo 960/2014/EU, kjer je v členu 1  dodan v uredbo 833/2014/EU člen 2a, ki dodatno določa prepoved, ki velja za vse blago z dvojno rabo iz seznama v Prilogi I uredbe 428/2009/ES, če bi bilo namenjeno določenim končnim uporabnikom, naštetim v Prilogi IV uredbe 960/2014/EU, in sicer:

 

JSC Sirius (optična elektronika za civilne in vojaške namene)
OJSC Stankoinstrument (strojništvo za civilne in vojaške namene)
OAO JSC Chemcomposite (materiali za civilne in vojaške namene)
JSC Kalashnikov (osebno orožje)

JSC Tula Arms Plant (oborožitveni sistemi)
NPK Technologii Maschinostrojenija (strelivo)
OAO Wysokototschnye Kompleksi (protiletalski in protitankovski sistemi)
OAO Almaz Antey (podjetje v državni lasti; orožje, strelivo, raziskave)
OAO NPO Bazalt (podjetje v državni lasti; proizvodnja strojev za proizvodnjo orožja in streliva).
 

Vse blago z dvojno rabo iz seznama v Prilogi I uredbe 428/2009/ES pri izvozu v tretje države potrebuje dovoljenje. Več o tem poglejte na naši spletni strani. Enako velja pri izvozu v Rusijo.  Če pa zapade pod zgoraj naštete določbe, so zanj izvoz, nudena tehnična pomoč ali posredniške storitve prepovedane.