Skoči na vsebino

OMEJEVALNI UKREPI ZA LIBIJO

 

Za Libijo je bil 28. februarja 2011 sprejet sklep Sveta 2011/137/CFSP in 2. marca 2011 sprejeta Uredba Sveta 204/2011/EU o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Libiji ( Ur.l. EU, L 58/2011), ki je neposredno obvezujoča za države članice. Ta zakonodaja je prepovedala neposredno ali posredno dobavo orožja, vojaške opreme, streliva, paravojaške opreme,  ter nudenje tehnične pomoči ali finančne pomoči s tem v zvezi.  Prepovedan je bil vstop na ozemlje držav članic EU ali tranzit preko tega ozemlja osebam navedenim v Prilogi I uredbe 204/2011/EU, zamrznila so se sredstva in viri osebam v Prilogi II in Prilogi III.

 

Uredba 204/2011/EU je bila z drugimi uredbami od marca do sedaj že 15 krat spremenjena. V teku zaostritve situacije so bili seznami oseb v Prilogah II in III dopolnjeni,  dodana je bila  prepoved letov v libijskem zračnem prostoru, ter prepoved libijskih zrakoplovov v zračnem prostoru Unije,  sredi junija pa prvič dodana možnost sprostitve nekaterih zamrznjenih  sredstev za zagotovitev izvajanja humanitarnih dejavnosti. Septembra 2011 je prišlo do črtanja nekaterih oseb iz Prilog III, med katerimi so bile tudi nekatere banke. Novembra 2011 je prišlo tudi do ponovne vzpostavitve nekaterih libijskih poletov, da bi se podprla gospodarska dejavnost Libije, opuščena je bila prepoved zrakoplovov iz Unije za prelet ali pristanek v Libiji. Zadnja sprememba je bila dana z uredbo 1360/2011 dne 20.decembra 2011, s katero se sprostijo  sredstva in gospodarski viri, s katerimi razpolagata Libijska centralna banka in Libyan Arab Foreign Bank, zamrznjena pa ostajajo sredstva Libya Investment Authority in Libyan Africa Investment Portfolio.

 

Možno je, da bo do nadaljnjih sprostitev še prišlo, tudi glede seznamov oseb in gospodarskih subjektov, vse pa bo odvisno od stabilnosti situacije v Libiji in aktivnosti prehodne vlade. Glede na to, da  se gospodarski interes za sodelovanje z Libijo ( predvsem kar se tiče nafte) krepi, saj so jo konec decembra obiskali ameriški obrambni minister, ruski veleposlanik za Afriške države in tunizijski predsednik, bi lahko sklepali, da se poskuša situacija  stabilizirati in normalizirati.

 

Za izvajanje ukrepov v zvezi z aktualnimi omejevalnimi ukrepi za Libijo so na podlagi Uredbe o omejevalnih ukrepih proti Libiji in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 204/2011 (Ur.l. RS, št. 37/2011) v Sloveniji zadolženi Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za finance, Banka Slovenije in Ministrstvo za zunanje zadeve ter pristojni inšpekcijski in carinski organi.

 

Zainteresirani gospodarski subjekti lahko omejitve v zvezi z Libijo in aktualne spremembe omejitev spremljajo na povezavi zakonodaje EU: http://eur-lex.europa.eu/RECH_consolidated.do (na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve je podana le osnovna uredba Sveta 204/2011 z dne 2. marca 2011 brez kasnejših sprememb).

 

V tem primeru izberete Vsa zakonodaja, vtipkate letnico 2011 in številko 204. Iskalnik je uporaben tudi za iskanje druge zakonodaje.