Skoči na vsebino

ZAHTEVEK ZA IZDAJO DOVOLJENJA (ZA BLAGO ZA MUČENJE)

Zahtevek za izdajo uvoznega ali izvoznega dovoljenja za blago, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje

 

Za izvoz ali uvoz blaga, ki je v dopolnjeni Prilogi III k Uredbi Sveta 1236/2005, se dovoljenje zahteva ne glede na poreklo takšnega blaga; ne zahteva pa se za blago, ki le prehaja skozi carinsko območje Skupnosti.

 

Zahtevek za izdajo dovoljenja za izvoz/uvoz blaga se vloži pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo na predpisanem obrazcu. Zahtevek mora biti pravilno izpolnjen, podpisan in žigosan.

 

Za obravnavo zahtevka je potrebno plačati upravno takso. Upravna taksa se plača na račun Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 01100-1000315637 v višini 22,60 EUR. Namen plačila navedite: izdaja dovoljenja za blago pod uredbo 1236/2005/ES podjetju (naziv podjetja), nova sklicna številka je: 11 21300-7111002.