Skoči na vsebino

TRGOVINSKA POLITIKA

V sektorju si prizadevamo za izboljšanje konkurenčnosti slovenskih podjetij pri njihovem poslovanju na globalnem trgu ter spremljanje področja trgovinske politike.  


Svoje aktivnosti usmerjamo v:

  • prizadevanja za izboljšanje pogojev pri poslovanju slovenskih podjetij na mednarodnih trgih, ki se izvaja v okviru aktivnosti s področja trgovinske politike.

Vsebinska področja sektorja:

 

POZIV PODJETJEM IN ZAINTERESIRANI JAVNOSTI

  • TRGOVINSKA POLITIKA  

Slovenija kot država članica EU v procesu oblikovanja posameznih ukrepov skupne trgovinske politike EU aktivno sodeluje in zastopa interese gospodarstva. Slovenija zastopa interese gospodarstva tudi v drugih mednarodnih ekonomskih organiziracijah in režimih, v katerih je članica.
 
Podjetja oziroma zainteresirano javnost vabimo, da se z vprašanji v zvezi s posameznimi ukrepi trgovinske politike, pobudo ali prošnjo za pomoč obrnejo na Direktorat za turizem in internacionalizacijo preko elektronskega naslova:  trade.mg(at)gov.si, v zvezi z nadzorom blaga z dvojno rabo preko naslova: dvojna-raba.mg(at)gov.si in v zvezi s sodelovanjem na NATO razpisih preko naslova: nato.mg(at)gov.si.

  • DODATNO

Spodaj na ikoni MADB se nahaja podatkovna zbirka o veljavnih carinskih stopnjah in drugih koristnih informacijah o izvozu v države zunaj EU, preko katere podjetja lahko sporočajo tudi trgovinske ovire, s katerimi se srečujejo na tretjih trgih:

  • V priloženi zloženki pa vam je na voljo več koristnih informacij v zvezi z delovanjem in pristojnostmi slovenske OECD NKT: Slovenska OECD NKT  

Kontakt:

Direktorat za turizem in internacionalizacijo
Darja Adlešič, v. d. generalne direktorice
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
T: 01 400 35 21
E: gp.mgrt(at)gov.si