Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OECD

 

 

 

Sodelovanje Slovenije z OECD na področju raziskav in razvoja, inovativnosti ter industrije in podjetništva

 


Slovenija ima kot redna članica OECD dostop do približno 250 teles znotraj OECD, pri katerih letno sodeluje okrog 40.000 strokovnjakov iz približno 35 držav članic ter tudi iz drugih držav, npr. držav v razvoju. 

 

OECD ima približno 2500 zaposlenih in je za manjše države, s pogosto podkritično maso na številnih področjih, zelo dragocen ter sprotni vir informacij o pomembnih izzivih na vseh ravneh, vse od svetovnih (OECD je ena redkih platform za strokovno razpravo o zelo različnih globalnih izzivih) pa do kontinentalnih, nacionalnih in vse do lokalnih.


Poleg tega, da so obravnavane vsebine sveže in posodobljene, da se odzivajo na trenutne največje izzive, ima OECD tudi prednost, da vsa gradiva pregleda širša skupina z več področij, s čimer se zagotovi večja skladnost ter se izogiba včasih nasprotujočim si vsebinam na številnih dogodkih, ki na drugih osnovah potekajo po vsem svetu.

 

Nobena svetovna organizacija seveda ne more biti popolnoma v skladu z željami posameznih držav, vendar strokovne razprave ter možnost stikov z zelo različnimi predstavniki omogočajo dragocen vir in priložnost tudi za vsako posamezno državo.


Pomembnost sodelovanja je tudi v tem, da je OECD pogosto osnovna stopnja globalnega usklajevanja, ki se v številnih primerih kasneje odrazi v pravilih EU, saj OECD tesno sodeluje z Evropsko komisijo.


Na področju raziskav in razvoja (RR), inovativnosti ter industrije in podjetništva MGRT sodeluje v dveh odborih:

  • OECD CSTP (Commitee on scientific and technological policy) ter
  • OECD CIIE (Commitee on industry, innovation and entrepreneurship).

Vsak od teh odborov ima več pododborov (to se z leti spreminja, skladno s prioritetami teh odborov). Za manjše države tako veliko število teles, ki se praviloma srečujejo vsaj dvakrat na leto, predstavlja velik izziv, zato poskušamo sistematično spremljati delo teh odborov tudi preko namenskega spletišča za člane OEC


V zadnjih letih smo imeli veliko korist od objave svetovne reference za opredelitev RR dejavnosti s petdesetletno tradicijo (najnovejša je OECD Priročnik Frascati 2015), ki smo jo delovno prevedli in je v sedaj v uporabi za predvidljivo in enakovredno obravnavo davčnih zavezancev pri presojanju davčnih olajšav za raziskave in razvoj.


Ker se celotno človeško znanje podvoji v približno enem desetletju ter različni procesi postajajo vedno hitrejši, obenem pa so tudi vplivni, je pomembno, da spremljamo gibanja na različnih ravneh (globalni, kontinentalni, nacionalni, lokalni), ki imajo ali bodo imela pomemben vpliv na naše vsakodnevno življenje in delo.


Da bi se bolje in pravočasno zavedali izzivov, s katerimi se moramo soočiti kot majhna država in del večjih, tudi svetovnih sistemov, smo pripravili krajše predstavitve različnih tem, ki so bile na telesih OECD obravnavane z vidika inovacij, raziskav in razvoja ter širše konkurenčnosti in jih prilagamo kot zgolj kratke uvode v ta področja.


Tiste, ki jih te vsebine podrobneje zanimajo, vabimo da nam sporočijo svoj interes (andrej.cvelbar(at)gov.si) in lahko poiščemo možnosti za občasno globlje sodelovanje.


Krajše Powerpoint predstavitve v zadnjem času obravnavanih tem na OECD: